Míšina cesta Tranzitním programem: Příběh o pokroku a sebevědomí

Míša s naším Tranzitním programem začala spolupracovat v červenci 2023. Zpočátku byla nesmělá a stydlivá, ale během roku udělala obrovské pokroky v samostatnosti, sebevědomí a komunikaci. Tento článek mapuje její cestu od první praxe až po úplnou nezávislost.

Míša začala svůj školní rok praxí v Botanické zahradě na Albertově a ve druhém pololetí si praxi vyzkoušela v UGO Salaterii na Václavském náměstí. Na praxích se ukázala jako velmi samostatná a učenlivá. Stačilo jí práci jednou či dvakrát ukázat a následně ji zvládala samostatně s minimální slovní dopomocí. Byla vždy ochotná učit se nové věci a měla radost ze svých pokroků. Při práci byla pečlivá a pracovitá. Žádnou práci neodmítla a byla otevřená zkoušet nové věci, i když si nebyla jistá.

Snižování podpory

Míša se nejdříve obávala být na praxi bez asistenta. Postupným tréninkem a vytvořenou pomůckou (tabulka s činnostmi, které si po dokončení mohla odškrtávat, aby měla přehled o odvedené práci) se podařilo tuto podporu snižovat. Asistent byl s Míšou pouze na začátku praxe, později byl k dispozici na telefonu a postupně jsme došli do bodu, kdy Míša zvládla praxi úplně bez asistenta.

Během naší spolupráce Míša začala více vyjadřovat své názory, samostatně se rozhodovat a vyjadřovat své potřeby. Dokázala sama vyhodnotit, kdy potřebuje podporu druhého člověka. Sama se rozhodla nenastoupit na praxi, kde pro ni nebylo vhodné pracovní prostředí.

Samostatné cestování

Jedním z nejvýznamnějších pokroků byl ten, že se Míša naučila samostatně cestovat. Nejprve jezdila přímou linkou, ale postupně se naučila orientovat v metru a cestovat s přestupem. Trasy na praxi i do školy se střídaly každý týden, ale Míša se je postupně, díky tréninku, dokázala naučit a zapamatovat. 

Komunikace a sebevědomí

Míša začala více myslet na své povinnosti a přestala se bát komunikovat přes telefon. Po počátečních obavách, že jí nebudeme rozumět, začala sama telefonovat a psát, kdykoli potřebovala informaci. Na Míše je vidět, jak jí její pokroky zvedly sebevědomí. Sama je za své úspěchy šťastná.

Závěr spolupráce

Mám doma mladou samostatnou slečnu, která si sama dojede, kam má. Nemusím mít strach. Když Míša neví, zavolá si o pomoc. Můžu se na ni spolehnout a nezasahovat jí tolik do života.Míšina maminka

Míša odhodila svůj strach a stud, a to přineslo ovoce. Naši spolupráci v srpnu ukončujeme, ale Míše přejeme na další cestě mnoho úspěchů a těšíme se na případnou budoucí spolupráci při hledání zaměstnání.

Sdílejte na: