Na co se nás lidé ptají?

Rodiče si pro žáka s postižením přejí do třídy pomoc asistenta pedagoga i osobního asistenta. Je to potřeba? Podívejte se na odpověď metodičky vzdělávání Míši Antalíkové.

Dotaz:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné mít ve třídě souběžně osobního asistenta i asistenta pedagoga? V naší třídě jsou tři žáci, kterým se asistent primárně věnuje, přičemž jeden z nich má i po dvouletém odkladu obtíže látku zvládat (hygienické a další fyzické potřeby zvládá s doprovodem, fyzická pomoc nutná není). Asistent se mu ve výuce věnuje intenzivněji než ostatním, dle potřeby. Může být ve třídě přítomen i osobní asistent tohoto žáka? Děkuji

Odpověď:

Dobrý den, vaší otázce nerozumím. Pokud žák zvládá vzhledem ke svému fyzickému postižení pohyb a sebeobsluhu, jak píšete „fyzická pomoc nutná není“, k čemu by tedy potřeboval osobního asistenta? Osobní asistent je podporou pro žáky s těžkým fyzickým postižením a neřeší podporu ve vzdělávání. Pokud má potíže ve zvládání učiva, pak je to věc školy (pedagogů) a poradenského zařízení. Pokud má obtíže látku zvládat, jak píšete, pak je nutné zjistit proč, kde a s čím má potíž, a okamžitě stanovit plán podpůrných opatření 1. stupně. Pokud by nestačil, pak je třeba spolupracovat s poradenským zařízením a dítěti vytvořit individuální vzdělávací plán (IVP). A také je nutné, aby pedagog s asistentem dobře naplánovali v této třídě způsob výuky, metody práce, podíl individuální a skupinové práce atd. tak, aby začleňovaní žáci se zdravotním postižením mohli co nejvíce pracovat – sami i společně s ostatními žáky. Zdravím, Michaela Antalíková

Dobrý den, děkuji za odpověď. Souhlasím s Vámi, jde spíše o to, že rodiče žáka jsou o potřebnosti osobního asistenta přesvědčeni, tak jsem si chtěla stav ujasnit. Ještě jednou děkuji a přeji hezký den.

Aha, takže otázka nestojí tak, zda je možné mít ve třídě osobního i pedagogického asistenta. Problém je jinde. Jde o to mluvit  s rodiči, proč to tak cítí, co chtějí, co jim vadí? Možná jim péče školy nepřipadá dostatečná nebo mají z něčeho strach. Nebo k osobnímu asistentovi, jehož služby rodina možná využívá v mimoškolním čase, má dítě dobrý vztah, je pro něj důležitý… Ptejte se, co by dítě i rodiče potřebovali. Doporučuji se tomu věnovat, citlivě komunikovat, otevírat problémy. Nahromaděné nadělají mnohem více paseky. 🙂 Pokud se budete “dohadovat“, zda asistenta ano či ne, nezjistíte, v čem je potíž.

Sdílejte na: