Nadace OSF přeložila do češtiny Prohlášení ze Salamanky

Prohlášení ze Salamanky a jeho Akční rámec pro vzdělávání dětí a dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami byl přijat na světové konferenci UNESCO a španělského ministerstva pro vědu a vzdělávání v roce 1994.

Jde o první dokument prosazující inkluzivní vzdělávání, kterému se dostalo mohutné mezinárodní podpory. Podepsalo ho 92 zemí.

Základním principem inkluzivních škol, jak navrhuje Prohlášení ze Salamanky, je, že všichni žáci se mají učit společně, kdykoliv je to možné a že běžné školy musí reagovat na rozmanitost individuálních potřeb jednotlivých žáků. K tomu se má školám dostat adekvátní podpory a služeb. Běžné školy podle Prohlášení představují nejúčinnější nástroj boje s různými diskriminujícími postoji, pomáhají budovat soudržnou společnost a přispívají tak k vyšší ekonomičnosti celého vzdělávacího systému.” Říká Karin Marques z OSF.

Více o Prohlášení a jeho historicko-společenském kontextu se můžete dočíst v komentáři na webových stánkách Nadace ZDE.

Český překlad prohlášení jakož i komentář k němu má za cíl přispět ke sjednocení porozumění konceptu inkluzivního vzdělávání. Text mohou uvítat nejen odborníci a studenti, ale i učitelská a rodičovská veřejnost. ZDE najdete odkaz ke stažení.

Nadace OSF se překladem připojila k 5. ročníku Týdne pro inkluzi, který pořádal Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.

Sdílejte na: