Nová kniha „Rozhodujeme se s podporou“

„Rozhodujeme se s podporou“ je název nové knihy od Bohumily Baštecké (ed.) a kolektivu autorů, jehož součástí jsou i naši kolegové. Kniha byla nedávno pokřtěna a vydána nakladatelstvím Karolinum.
 
 
Rozhodování s podporou pomáhá dosahovat rovnosti před zákonem, jak ji vyjadřuje čl. 12 Úmluvy o právech lidi se zdravotním postižením (https://umluva.cz/clanek-12/).
Sdílejte na: