Otevřený dopis Václavu Krásovi, předsedovi Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

V Praze 19. 6. 2019

Václav Krása
předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Partyzánská 7
170 00 Praha 7 – Holešovice

 

Vážený pane předsedo Národní rady osob se zdravotním postižením,

jako zástupci lidí s postižením, členové NRZP a rodiče dětí s postižením jsme znepokojeni a pobouřeni Vašimi veřejnými postoji zejm. ve vztahu k právu dětí s postižením na vzdělávání.

Jak nepochybně víte, právo na vzdělání je základní právo všech dětí a rovněž Úmluva o právech osob se zdravotním postižením zaručuje právo lidí s postižením na vzdělávání v běžných školách.

NRZP, jejíž jste předsedou, zastupuje práva všech osob s postižením; je hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a je členem čtyř mezinárodních organizací obhajujících zájmy osob se zdravotním postižením (European Disability Forum, Rehabilitation International, FIMITIC a Disabled Peoples’ International).

Obhajoba práv osob s postižením je klíčový úkol NRZP i organizací, jejichž je NRZP členem. Nepochybně i z osobní zkušenosti víte, že práva lidí s postižením je nutné hájit důsledně, neustále a bez výjimek.

Je pro nás tudíž nepochopitelné a nepřijatelné, že veřejně podporujete politickou stranu, která ve svém programu uvádí jako bod číslo 2 zrušení inkluzivního vzdělávání a rovněž zrušení institutu veřejného ochránce práv.  Jsme také pobouřeni vašimi představami o tom, že by o vzdělávací cestě dětí s postižením v rámci českého školského systému měl rozhodovat někdo jiný než rodič.

Je pro nás také s podivem, jak můžete podporovat zrušení institutu ombudsmana, který v současné době kromě jiného vykonává fakticky jako jediná instituce dohled nad naplňováním Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením nebo také nad pobytovými sociálními službami a nad tím, jak jsou v nich dodržována práva lidí s postižením.

Samozřejmě máte právo na své politické přesvědčení. Není to ale poprvé, kdy se vaše osobní politické preference a názory dostávají do konfliktu s vaší funkcí předsedy organizace, která by měla z principu zastupovat práva celé jedné skupiny občanů bez ohledu na jejich politické, náboženské či jiné přesvědčení.  Ale především do rozporu se základními principy, na kterých organizace, které předsedáte, stojí.

Pokud je takto dlouhodobě vaše osobní přesvědčení v rozporu s právy osob s postižením zakotvenými v Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením a s posláním NRZP[1], je tato situace neudržitelná, protože tím poškozujete důvěryhodnost Rady v očích těch, které hodláte zastupovat, a měl byste z této funkce odstoupit.

 

S pozdravem

Pavla Baxová
matka člověka s mentálním postižením a ředitelka NNO
pavlab@rytmus.org

Vojtěch Zima
bratr člověka s postižením, finanční manažer NNO

Dagmar Dzúrová
matka syna se zdravotním postižením

Hana Kubíková
matka dítěte s mentálním postižením, předsedkyně spolku Willík – spolku pro Williamsův syndrom

Ing. Olga Měkotová
matka dítěte s handicapem

Jitka Vrbková
matka dítěte s postižením

Soňa Tvrdoňová
matka dítěte s Downovým syndromem, učitelka na ZŠ

Pavlína Lžičařová
matka postiženého dítěte

Marcela Haufová
matka postiženého dítěte

Katerina Gregorova
matka syna s postižením

Petra Obrtalová
matka dítěte s mentálním postižením, soc. pracovnice

Pavlína Stehnová
matka syna se zdravotním postižením

David Knotek
otec dítěte s Downovým syndromem

Dana Kalábová
matka syna s postižením

Ing. Marta Rosová
rodič syna s Downovým syndromem

MUDr. Jan Rosa
rodič syna s Downovým syndromem

Bohumil Boreš
otec dítěte se zdravotním postižením

Ing. Gabriela Šalková
matka dcery s postižením

Alfred Richter
ředitel NNO

Lenka Hečková
matka dcery s Downovým syndromem integrované v běžné ZŠ

Lenka Kratochvílová
matka syna s mentálním postižením, ředitelka NNO

Jitka Rudolfová
instruktorka osobní asistence, jako vozíčkářka prošla integrovaným vzděláváním

Karel Chlouba
člověk s postižením

Jitka Svobodová
vedoucí sociální služby, kamarádka mnoha lidí s postižením

Camille Latimier
ředitelka NNO, obhájce práv lidí s postižením

Andrea Lexová
matka chlapce s Downovým syndromem

Jana Loskotová
sociální pracovník a přítel mnoha lidí s postižením

Terezie Hradilková
ředitelka DZR Svojšice

Marcela Šafránková
matka syna s postižením

Mgr. Jana Stamenovská
matka dcery s Downovým syndromem integrované v běžné ZŠ

Jana Špičková
matka dcery s Downovým syndromem

Lenka Vémolová
matka dítěte s Downovým syndromem

Jana Houšková
matka dcery s Downovým syndromem

Hana Uhlíková
matka dítěte s Downovým syndromem, speciální pedagog

 

[1] Bod 2 „úprava vzdělávacího systému k zajištění rovného přístupu ke vzdělání pro žáky a studenty se zdravotním postižením“ http://www.nrzp.cz/o-nas/ceho-chceme-dosahnout.html

 

otevreny_dopis_Krasa v PDF

 

Sdílejte na: