Pedagožky vyrazily za inspirací na Slovensko

V rámci projektu Kolaboratorium a jeho klíčové aktivity Zahraniční stáže navštívily v květnu 4 pedagožky školy na Slovensku. Po stážích v Německu a Itálii jde tak v pořadí o třetí zemi. Stáž probíhala na dvou běžných bratislavských školách, které mimo jiné pracují s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).

Dvoudenní stáž se uskutečnila ve dnech 20. a 21. května 2019 na Paneurópské súkromné základné škole a státní škole ZŠ Dubová 1. Stážistky kladně hodnotily vstřícnost a ochotu ředitelů i pedagogického sboru věnovat se jim a podělit se o své poznatky s výukovými metodami: „Velice ochotní a vstřícní, měli skvělý přístup k dětem – přátelský, partnerský a zároveň vyžadující aktivitu dětí, jejich pozornost a respekt k druhým.“

V Paneurópské súkromné základné škole účastnice zaujala 50% přítomnost žáků ze SVP v jednotlivých třídách. Škola je totiž zapojená do experimentu slovenského ministerstva školství jako inkluzivní ZŠ.

Takto zapojené školy si mohou dovolit využít větší počet pedagogických pracovníků. Ti mohou individuálně podporovat konkrétní žáky a také mohou daleko lépe pracovat společně s celými kolektivy žáků.

„Nejvíce mě zaujal program Druhý krok prof. Gajdošové, který učí děti formou hry poznávat vlastní i cizí emoce. Podporuje prokamarádské chování a slouží jako prevence před sociálně-patologickými jevy,“ všimla si účastnice stáže.

„V ZŠ Dubová se mi líbil ranní komunikační kruh pro oba stupně – deset minut z první hodiny, kterému bylo uzpůsobeno i zvonění,“ oceňuje jedna ze stážistek. Za další zajímavost účastnice považují i možnost přepažení tříd příčkou, kdy vzniknou menší prostory, které učitelé v případě potřeby využívají pro práci s dětmi.

Stážistky také zaujala ukázka výsledků artefiletiky, kterou škola napříč všemi ročníky integrovala do výuky.

V porovnání se školami v České republice nevnímaly stážistky v oblasti začleňování dětí se SVP zásadní rozdíl. Přesto se ale shodují, že situace je na Slovensku o něco méně příznivá než u nás a už se těší, až na podzim navštíví školy v Rakousku.

Sdílejte na: