Plánování zaměřené na člověka (Person Centered Planning – PCP) je metoda, která napomáhá začleňování lidí s postižením či znevýhodněním do běžného života. Využívá celou řadu nástrojů i grafickou facilitaci.

Je založená na myšlence, že každý člověk může být pro svět užitečný a je tedy nasnadě podat mu pomocnou ruku a podpořit ho při seberealizaci a aktivním zapojení do života ve společnosti. Průkopník metody John O’Brien označuje Plánování jako cestu, při níž se ptáme, jak se tento člověk může v normálním životě projevovat jako dobrý přítel a přínosný občan.

Plánování zohledňuje význam hlasu člověka bez ohledu na charakter jeho postižení. Podporuje samostatné a informované rozhodování. Klade velký důraz na to, co je pro člověka důležité a jaká je jeho představa o životě. Zohledňuje zdraví a bezpečí a podporuje v naslouchání a respektování člověka i jeho rodiny a blízkých.

Plánování počítá se zapojením lidí z okolí člověka. Společně, při použití vhodného nástroje, vzniká představa o tom, jaké má člověk vlohy, jaké má sny, obavy, jaké se v jeho životě nabízejí možnosti a kdo může pomoci při naplňování akčních plánů. A to vždy s cílem zapojit do procesu tzv. přirozenou podporu lidí z okolí a podpořit samostatné rozhodování člověka a jeho nezávislost.

Výsledkem Plánování je písemný záznam, který by měl být pro člověka srozumitelný a následná realizace naplánovaných kroků.

Kde lze plánování využít?

  • V sociálních službách, kde jde pracovníkům o skutečné začlenění člověka, nalezení přirozené podpory v komunitě, v zaměstnání s důrazem na snižování závislosti člověka na poskytovaných službách.
  • Ve škole při začleňování dětí s postižením či znevýhodněním. Vhodné nástroje jsou MAPA, CESTA, Profil na jednu stránku nebo Kruh přátel.
  • Pro zkvalitnění fungování týmů. V rámci Plánování vzniklo několik facilitačních nástrojů, které lze využívat při řešení nejrůznějších situací a potíží.

Materiály ke stažení

Osobnosti a užitečné odkazy

Helen Sanderson, www.helensandersonassociates.co.uk
Michael W. Smull, www.learningcommunity.us
Colin Newton a Derek Wilson, inclusive-solutions.com

Sdílejte na: