Plánování zaměřené na člověka (Person Centered Planning) je metoda, která napomáhá začleňování lidí s postižením či znevýhodněním do běžného života. Rovnost, rozmanitost a spravedlnost jsou základními hodnotami, na kterých pevně stojí. Nabízí celou řadu nástrojů pro plánování budoucnosti a kvality života s využitím grafické facilitace.

Je založená na myšlence, že každý člověk může být pro svět užitečný a je tedy nasnadě podat mu pomocnou ruku a podpořit ho při seberealizaci a aktivním zapojení do života ve společnosti. Průkopník metody John O’Brien říká, že Plánování zaměřené na člověka je cestou, při níž se ptáme, jak se může člověk v životě projevovat jako dobrý přítel a přínosný občan. Základním pilířem je pak objevování a pojmenovávání silných stránek člověka, darů a nadání.

Plánování zohledňuje význam hlasu člověka bez ohledu na charakter jeho postižení. Podporuje samostatné a informované rozhodování. Klade velký důraz na to, co je pro člověka důležité a jaká je jeho představa o životě. Zohledňuje zdraví a bezpečí a podporuje v naslouchání a respektování člověka i jeho rodiny a blízkých.

Plánování počítá se zapojením lidí z okolí člověka. Společně, při použití vhodného nástroje, vzniká představa o tom, jaké má člověk vlohy, jaké má sny, obavy, jaké se v jeho životě nabízejí možnosti a kdo může pomoci při naplňování akčních plánů. A to vždy s cílem zapojit do procesu tzv. přirozenou podporu lidí z okolí a podpořit samostatné rozhodování člověka a jeho nezávislost.

Výsledkem Plánování je písemný záznam, který by měl být pro člověka srozumitelný a následná realizace naplánovaných kroků.

Kde lze plánování využít?

  • V sociálních službách, kde jde pracovníkům o skutečné začlenění člověka, nalezení přirozené podpory v komunitě, v zaměstnání s důrazem na snižování závislosti člověka na poskytovaných službách.
  • Ve škole při začleňování dětí s postižením či znevýhodněním. Vhodné nástroje jsou MAPA, CESTA, Profil na jednu stránku nebo Kruh přátel.
  • Pro zkvalitnění fungování týmů. V rámci Plánování vzniklo několik facilitačních nástrojů, které lze využívat při řešení nejrůznějších situací a potíží.
K tématu nabízíme více než desítku akreditovaných kurzů. Podívejte se na naší nabídku.

Články a další materiály ke stažení

Videa

Užitečné odkazy

Sdílejte na: