Pomozte dětem! 12. ročník

V rámci veřejného výběrového řízení 12. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem! byl v roce 2010 opět podpořen projekt Asistenti – podpora integrovaným dětem.

Asistenti – podpora integrovaným dětem

Částkou 321 801,- Kč tak může být částečně zajištěna kontinuální činnost osobních asistentů o.s. Rytmus, jejichž přítomnost umožňuje dětem se znevýhodněním v běžných školách účastnit se vyučování a aktivit v rámci školy s jejich vrstevníky.

Obsahem projektu je pomoc zdravotně znevýhodněným dětem při začlenění do běžných škol, snaha usnadnit jim rovný přístup ke vzdělání, umožnit v co největší míře účastnit se běžného dění ve třídě, při vyučování i mimo ně, společně s jejich zdravými vrstevníky. Za pomoci asistenů vytvořit lepší podmínky pro jejich začlenění.

Cílem projektu je prostřednictvím podpory poskytované osobními asistenty umožnit dalším dětem se zdravotním postižením navštěvovat běžnou škol, kam velmi často chodí i jejich sourozenci. Zajistit jim rovný přístup ke vzdělání a přispět tak k tomu, že budou lépe přípraveni na pozdější vstup do dospělého života v běžné společnosti, než by tomu bylo v případě, že by školní docházku strávily v prostředí speciální školy.

Období realizace projektu 1.11.2010 – 31.10.2011

Projekt je financován ze sbírkového projektu Pomozte dětem! organizovaného společně Nadací rozvoje občanské spo|ečnosti a Českou televizí.

Sdílejte na: