Pořádáme 1. Národní konferenci na téma PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

Hlavním smyslem konference je informovat o službě, o způsobu jejího poskytování, o přínosech, které má pro budování samostatnosti lidí, kteří s její pomocí žijí, o jejím záběru, i o tom, co jsme objevili a museli se nového naučit.

17. října se v Karlových Varech v Krajské knihovně (Závodní 378/84) uskuteční
1. Národní konference služby Podpora samostatného bydlení. 

 

Program I. Národní konference služby podpora samostatného bydlení:

9:30 – 10:00 Prezence

10:00 zahájení konference

 • Pavla Baxová: Sociální služba Podpora samostatného bydlení v ČR, principy a smysl služby
 • Eva Bajgerová: Moje zkušenosti se službou PSB
 • Magdalena Demeterová, Jurta: Z ústavu do svého bytu / zkušenosti s různými typy bydlení
 • Soňa Holúbková: Podpora samostatného bydlení na Slovensku

11:30 – 11:45 – přestávka na kávu

11:45 Paralelní workshopy

 • Spolupráce PSB s dalšími subjekty:
  • Hospic sv. Jiří, o.p.s., Tomáš Votava: Spolupráce se službou PSB Rytmus
  • Agentura Pondělí, z.s., Eva Dvořáková: Besedy na školách
  • Instand, z.ú., Romana Trutnovská: Dobrovolníkem u lidí využívajících službu PSB
 • Skok do života, o.p.s., Monika Vrabcová a Alena Nosková: Rozhodování s podporou
 • Fokus Praha, z.ú., Eva Kudrnová: PSB pro lidi s duševním onemocněním
 • Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.: Komunitní práce jako součást služby PSB

13:00 – 13:45 polední přestávka na oběd

13:45 Paralelní workshopy II. – přiklady dobré praxe

 • Zkušenosti blízkých lidí (moderuje Pavla Baxová)
 • Zkušenosti veřejných opatrovníků (moderuje Šárka Paříková)
 • Nástroje PCP + grafická facilitace v PSB (vedou Lenka Skálová, Veronika Škopová)

15:00 – 15:15 – pŕestávka na kávu

15:15 Shrnutí závěrů konference, diskuse na volná témata (dle potřeb účastníků)

16:00 Zakončení konference

 

Konference je určena především pro:

 • poskytovatele služby podpora samostatného bydlení i jiných služeb
 • úředníky ze sociálních odborů krajských, městských a dalších úřadů
 • opatrovníky
 • uživatele služby
 • rodiče a blízké osoby lidí, kteří služby využívají

Účastnický poplatek jsme stanovili na 200 Kč, na konferenci bude zajištěno občerstvení (oběd, 2x coffee break).

Poplatek prosím zašlete po vyplnění přihlášky na účet 27-2285770277/0100 s variabilním symbolem 20171710. Fakturu Vám pak v připadě potřeby pošleme e-mailem nebo předáme na konferenci. Pokud potřebujete zaplatit jiným způsobem (zálohovou fakturou), prosím napište nám.

Sdílejte na: