Lidé s postižením mohou pracovat na ministerstvu i v pekárně

Denisu, Pavlu, Honzu a Pavla spojuje hned několik věcí. Všichni se narodili s postižením, mají ztížený vstup na trh práce, a přesto jsou zaměstnaní, denně do práce chodí, jsou v ní spokojení a neměnili by. A všichni prostřednictvím krátkého spotu upozorňují na to, že jsou pro své zaměstnavatele přínosem.

„Lidé s postižením jsou často i dnes izolováni a možnost jejich seberealizace a přispění do společnosti prostřednictvím práce je leckdy mizivá. V České republice je zhruba na padesát organizací, které těmto lidem pomáhají najít práci prostřednictvím služby podporované zaměstnávání. Zároveň se pracovníci organizací zaměřují i na pomoc personalistům a vedoucím firem. Ti mnohdy nevědí, že existují odborníci na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kteří mohou pomoci s náborem a zařazením člověka s postižením do pracovního procesu i do kolektivu.“ Říká Jana Březinová, vedoucí podporovaného zaměstnávání v Rytmusu.

Organizace Rytmus se na začleňování lidí s mentálním postižením na běžný trh práce zaměřuje už od roku 1994 a podporuje firmy při vytváření pracovních míst. Letos na jaře realizovala šetření mezi uživateli služby v Praze a na Karlovarsku s cílem zjistit, na jakých pracovních pozicích lidé s mentálním postižením pracují. Nejčastěji nacházejí lidé uplatnění v úklidu a to více jak z poloviny celkového počtu 114ti pracovních pozic. Dále pracují na pomocných administrativních pozicích, v kuchyních, restauracích a ve skladech. Pracují i v zahradnictvích, pekárnách, státních institucích jako je ministerstvo, krajský úřad či Akademie věd. Většinou jde o pomocné jednodušší manuální práce. Průměrný věk lidí zahrnutých do šetření je 37 let, což odpovídá období maximální produktivity. Zároveň jsou lidé s postižením jednou z nejvíce ohrožených skupin na trhu práce, pracovat však často chtějí, potřebují jen pomoci najít cestu ke svému zaměstnavateli.

Z výsledků také vyplývá, že lidé s mentálním postižením na různých pracovních pozicích pracují už celá léta. Například Pavla pracuje jako administrativní podpora ve vydavatelství už 8mým rokem. Pavel pracuje v úklidu a na lobby 4 a půl roku. Honza je v IT firmě členem HR oddělní sice teprve rok, zato společně s kolegy aktivně předává svou zkušenost dál a školí personalisty firem i státních institucí a svým příkladem ukazuje, jak prospěšné zaměstnávání lidí s postižením může být pro obě strany. Denisa pracuje v mateřské škole 3tím rokem a její zaměstnavatel získal v minulém roce titul Zaměstnavatel roku, ocenění udílené firmám, které vytvářejí rovné podmínky a dávají stejnou šanci i lidem se znevýhodněním.

„Obecně se ve spojitosti se zaměstnáváním lidí s postižením mluví často jen o finančních výhodách. Ono to ale do týmu přináší mnohem víc. Lidé se učí novým způsobům komunikace, trpělivosti, empatii. Přináší to určitou rozmanitost, která tým může pozitivně nakopnout.“ Dodává pracovní konzultantka Michaela Hemmerová.

Sdílejte na: