Poradci Rytmusu prezentovali své životní příběhy

Poradci Rytmusu chodili po 3 měsíce do kurzu sebeprezentace. Zlatým hřebem bylo prezentování jejich životních příběhů veřejnosti v rámci Speak Corner v Dejvické klubovně.

ředstavilo se celkem pět poradců. Vyprávěli o svých zálibách, zaměstnání a vizích do budoucna. Byli zajímaví, vtipní i elegantní. Pro mnohé z nich to byla první zkušenost a nervozita sehrála svou roli. Odvážně se ale svého úkolu zhostili a byli odměněni zájmem a potleskem posluchačů. V závěru poděkovali lektorce Báře Pšenicové, která je předávat své příběhy v kurzu sebeprezentace učila.

Věříme, že nově získané schopnosti poradci využijí v budoucnu na půdě Parlamentu České republiky, aby zákonodárce utvrdili v tom, že podpora organizací, které lidem s postižením nabízejí své služby je pro ně nezbytná a otevírá jim možnost pro aktivní zapojení v běžném životě, v zaměstnání i v komunitě.

Sdílejte na: