Práce jako základ pro sociální začlenění

Důvodem proč jsme se rozhodli předložit a po schválení realizovat projekt Práce jako základ pro sociální začlenění, jsou poznatky, které jsme získali z realizovaných výzkumů, analýz strategií a dalších podkladů.

 Z nich jasně vyplývá, že zaměstnávání znevýhodněných osob (převážně s mentálním postižením) na otevřeném pracovním trhu, je bez odborné a individuálně vedené práce, málo účinné.

Pro projekt jsme vytipovali několik aktivit, které doplňují a rozšiřují službu sociální rehabilitace nad rámec tzv. základních činností. Zároveň jsme se zaměřili na větší podporu cílové skupiny pro využívání již existujících nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, především rekvalifikačních kurzů a pracovní rehabilitace.

Výsledky projektových aktivit se dotknou během dvou let 120 osob z cílové skupiny, 30 z nich získá během projektu zkušenost s prvním zaměstnáním. Do projektu budou začleněny osoby se zdravotním, převážně mentálním postižením.

Příklady úspěšných zaměstnanců i firem budou zveřejňovány jakožto příklady dobré praxe.

 


Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílejte na: