AEMA: Adult Education Made Accessible

Dostupnost dalšího vzdělávání lidem s potížemi v učení

Lidé s potížemi v učení mají omezené příležitosti pro další vzdělávání. Jejich účast v tomto vzdělávacím systému je také jedna z nejnižších. Jednou z příčin jsou bariéry na straně poskytovatelů dalšího vzdělávání, kteří nepřizpůsobují nabídku lidem se znevýhodněním. AEMA projekt chce vytvořit nástroj v podobě internetového portálu www.AEMAnet.eu, jenž podpoří, že:

 • Poskytovatelé dalšího vzdělávání budou moci díky tomuto nástroji vyhodnotit, zda je jejich nabídka přizpůsobena lidem s potížemi v učení.
 • Lidé s potížemi v učení získají přístup k databázi poskytovatelů dalšího vzdělávání, kteří zohledňují jejich vzdělávací potřeby.

Projekt je realizován od ledna 2014 do prosince 2016 a spolupracují na něm organizace a vzdělávací instituce z jedenácti evropských zemí:

 1. queraum. cultural and social research (Rakousko)
 2. innovia – Service und Beratung zur Chancengleichheit gem. GmbH (Rakousko)
 3. P.A.U. Education S.L. (Španělsko)
 4. EAEA – European Association for the Education of Adults (Belgie)
 5. Folkuniversitetet, Kursverksamheten vid Lunds Universitet (Švédsko)
 6. Julie Lunt Ltd. (Velká Británie)
 7. ADPIOS – Association de Préfiguation de l’Internet of Subjects (Francie)
 8. Racio human capital development company, Ltd. (SI)
 9. Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.
 10. Dia Sport Association (Bulharsko)
 11. Symbiosis Foundation (Maďarsko)
Sdílejte na: