RESPID PROJECT – Přehled účinné podpory pro posílení autonomie lidí s mentálním postižením

Dospělí lidé s mentálním postižením – vzhledem k potížím s učením – jsou skupinou, která má potřebu delšího a opakujícího se vzdělávání po celý život.

Dospělí lidé s mentálním postižením – vzhledem k potížím s učením – jsou skupinou, která má potřebu delšího a opakujícího se vzdělávání po celý život. Potřebují více času, aby získali základní životní dovednosti, jako jsou např. komunikace, matematické kompetence, práce s digitálními technologiemi nebo i naučit se učit. Dokud dospělí lidé s mentálním postižením nebudou schopni dosáhnout nezávislosti v každodenním základních činnostech, nebudou se moci ani plně zapojit do společnosti a těžit ze všech svých občanských práv. To je důvodem, proč musí pro tuto skupinu existovat neustálá nabídka lepších a komplexnějších programů celoživotního vzdělávání.

Projekt s názvem „Přehled účinné podpory pro posílení autonomie lidí s mentálním postižením“, krátce RESPID je určen pro ty, kteří se zabývají vzděláváním dospělých osob s postižením i samotných postižených lidí a je zaměřen na hledání odpovědí na otázku „Jak podpořit efektivně dospělé s mentálním postižením na jejich cestě k samostatnému životu a autonomii“?

Projekt je financován z programu Erasmus +, Aktivity KA2 – vzdělávání dospělých, strategické partnerství. Projekt byl zahájen v září 2016 a skončí v říjnu 2017. Účastní se ho čtyři nevládní organizace – Polská asociace pro osoby s mentálním postižením, Rytmus – od klienta k občanovi, italská organizace Il Cerchio Cooperativa a Sdružení pro pomoc lidem s mentálním postižením na Slovensku. Na začátku byly stejné otázky, nad nimiž patnerské organizace přemýšlely a hledaly řešení – přemýšlení vyústilo až do realizace společného projektu.

Zkušenosti partnerů ukazují, že získáním nezávislosti v jedné oblasti (např. v zaměstnání) spouští potřebu lidí s mentálním postižením i po  nezávislosti v dalších oblastech života (např. odstěhovat se od rodičů). Někdy je příčinou tohoto procesu osamostatňování se i obtížná životní událost (například ztráta rodiče/ů). Takové situace jsou obvykle příčinou, proč  poskytovatelé celoživotního vzdělávání n. sociálních služeb jsou nuceni, častokrát jako jediní podpůrci člověka – využít své znalosti a zdroje, aby pomohli svým klientům překonat životní krizi.

Oblasti, které budou v projektu řešeny:
1) spolupráce s rodiči s cílem podpořit nezávislost svých dospělých dětí
2) podpora lidí s mentálním postižením v procesu smutku po smrti svých rodičů
3) využívání podporovaného zaměstnávání
4) posktování individualizované podpory při bydlení
5) podpora rodičovství lidí s mentálním postižením
6) učení se organizovat svůj volný čas a využít nebo vytvořit si vlasntí sociální síť

Hlavním cílem projektu je výměna osvědčených postupů ve výše uvedených tématech a vytvoření přehledu  účinných metod pro potřebu profesionálních pracovníků z oblasti vzdělávání dospělých.

Každý partner bude přispívat ke všem projektovým aktivitám, ovšem s důrazem na oblasti, v nichž má užívané osvědčené postupy. Partner z Itálie se podělí o své znalosti v augmentativní alternativní komunikace (AAC), polská a česká strana představí svoje zkušenosti s metodou podporované zaměstnávání a podporované bydlení. Parter ze Slovenska má dobře zavedené metody poskytování vzdělání a další podpory pro skupiny sebeobhájců, včetně využívání metod Rozhodování s podporou.

Během projektu se uskuteční 5 mezinárodních schůzek. Přehled osvědčených postupů bude prezentován na internetových stránkách projektu, stejně tak jako případná doporučení pro další rozvoj.

Dalším důležitým výsledkem projektu bude prezentace zkušeností osob s mentálním postižením s využitím videí, rozhovorů, fotek. To jim umožní mluvit sami za sebe v souladu s mottem mezinárodní organizace Inclusion Europe „nic o nás bez nás!“

Partnerské organizace:
Polská asociace pro osoby s mentálním postižením (PSONI)
IL CERCHIO Cooperativ
Sdružení na podporu lidem s mentálním postižením ve Slovenské republice


Stáhnout text

Sdílejte na: