Stejná šance – zaměstnavatel roku 2016

Praha, 5. září 2016: S potěšením můžeme oznámit, že tento rok bude probíhat již 7. ročník prestižní soutěže zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají lidi se zdravotním postižením a aktivně tak podporují myšlenku rovných příležitostí na pracovním trhu.

Dát lidem s postižením stejnou šanci může být někdy pro zaměstnavatele složité, ale i přesto se najdou takoví zaměstnavatelé, kteří se pro tento krok rozhodli a svým činem tak přispěli k inkluzivnímu zapojení těchto lidí do společnosti. A právě tyto zaměstnavatele je potřeba ocenit a poděkovat jim za přínos, který přinášejí do naší společnosti a činí ji tak dostupnou v oblasti práce i pro lidi se zdravotním postižením.

O významu této soutěže hovoří ředitelka Rytmusu – od klienta k občanovi, o.p.s. Pavla Baxová: „Soutěž ukazuje potenciál, mnohdy skrytý, lidí se zdravotním postižením – že jsou schopni odvádět kvalitní práci, vydělávat si a nebýt pouze závislými na sociálních dávkách. Že jsou firmy, které se zabývají společenskou odpovědností a jsou schopny přizpůsobit prostředí a podmínky lidem, kteří to mají těžší.“

Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku 2016 je vyhlášena celkem v 5 krajích. V hlavním městě Praha a v Karlovarském kraji se ujme pořadatelství nezisková organizace Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., za Ústecký kraj Agentura Osmý den, o.p.s., za Liberecký kraj Rytmus Liberec, o.p.s. a za Středočeský kraj Rytmus Benešov, o.p.s.

Tato soutěž oceňuje firmy a společnosti, které zaměstnávají lidi se zdravotním postižením na běžném trhu práce, mimo chráněná pracoviště.

Sběr nominací pro rok 2016 proběhne v Praze, v Karlovarském a Ústeckém kraji od 1. září do 15. října 2016. Nominovat zaměstnavatele může široká veřejnost prostřednictvím nominačních listů uveřejněných na webových stránkách www.stejnasance.cz. Hodnotit jednotlivé firmy bude odborná porota. Výsledky soutěže budou známy na začátku listopadu 2016.

Tato soutěž si klade za cíl veřejně ocenit ty zaměstnavatele, kteří se rozhodli zaměstnat lidi se zdravotním postižením, ocenit jejich snahy a rozšířit myšlenku zaměstnávání lidí s postižením směrem k široké veřejnosti a také k dalším potencionálním zaměstnavatelům.

Soutěž je pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové. V Karlovarském kraji pak i pod záštitou náměstka hejtmana Karlovarského kraje Bc. Miloslava Čermáka.

Sdílejte na: