Rok 2017 a Rytmus

Rok 2017 se vydařil – byl zajímavý a pestrý, posunul nás zas o něco víc vpřed, rosteme a to všechno ve fajn přátelském duchu a pohodě.

Přibrali jsme mezi sebe několik nových lidí, stabilizovali pracovní týmy jednotlivých služeb a teď už jen bojujeme s nedostatkem asistentů.

Co jsme všechno stihli?

V tomto roce jsme se stali členy Asociace společenské odpovědnosti, což nám ulehčuje spojení s dalšími organizacemi a firmami.
Od února pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí mladá žena s postižením – pro zajímavost, vytvoření tohoto pracovního místa trvalo celých 17 měsíců.
Ve spolupráci s organizací EPIC a v rámci projektu Erasmus+ vycestovala naše zástupkyně Jana B. do Austrálie získat nové zkušenosti a inspiraci, jak hledat práci pro mladé lidi se znevýhodněním.
V září jsme zahájili tříletý projekt Kolaboratorium, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je zlepšení situace v začleňování žáků se zdravotním a mentálním postižením v běžných školách.
17. října jsme v Krajské knihovně v Karlových Varech uspořádali první národní konferenci na téma podpory samostatného bydlení, ke které vznikl spot a tři plakáty.
Zároveň jsme se podíleli na organizaci zájmových kurzů (Kurz tance, Videokurz I.) určených lidem se znevýhodněním.
Nadační fond Rytmus v rámci celé ČR uspořádal celkem 12 kurzů pro asistenta pedagoga a vydal tak 300 osvědčení.

A jak se na rok 2017 dívají někteří z nás?

Vojta Z. říká, že když má kytka pěkně růst, potřebuje hnojit, okopávat a zalévat. V minulém roce jsme poctivě hnojili, zalévali i okopávali a tak nám ten Rytmus zase o trochu vyrostl.

Pavla je ráda, že na rozdíl od Zefa Claraca, který se stal notářem jaksi omylem, máme my „na dveřích“ správnou ceduli Rytmus – od klienta k občanovi.

Marek má konečně pocit, že jeho život řídí správný rytmus, dostal pracovní nabídku…od klienta k občanovi.

Jana L. se stejně jako každý rok i tento s Rytmusem učila jak mluvit s lidmi, jak vyjádřit to co chce co nejpřesněji, jak se radovat, jak měnit věci tak, aby šly… a možná i něco dalšího.

Lenka říká, že vlak jménem PSB, který se minulý rok rozjel, má nyní rychlost, kterou sotva stíhají. Pasažérů přibývá a sil je potřeba víc a víc, proto nelení a trénují.

Sebeobhájcovská skupina Poradci Rytmusu se zapojila do psaní projektu a získala jej!

Vlaďka z Nadačního fondu Rytmus je spokojená a myslí si, že jsme NEJžádanější, NEJlepší a NEJrychlejší a to protože děláme kurzy a semináře čím dál lépe, kvalitněji a hlavně hodně!

Uplynulý rok Jany B. byl pestrý, v PZ jsme měli dost návštěv (např. z Kosova). Nesl se ve znamení cestování – Japonsko, Skotsko a Austrálie. A do týmu přibyly dvě NEJ posily – Anka na pozici spolupracovníka se zaměstnavateli a Hanka na místo konzultantky Markéty.

Hanka jen dodává: „Spousty pracovních míst pro všechny!“

Blanka si pochvaluje rok a půl dlouhou spolupráci s Honzou Hamákem a firmou AVAST Software, s.r.o. Spolupráce byla úspěšně ukončena na podzim a Blanka děkuje Honzovi i AVASTu za intenzivní spolupráci, při podpoře zaměstnávání lidí s postižením v běžných firmách. Honza je se svou prací pomocného asistenta na personálním oddělení spokojen a je prý „šťastný jako blecha“.

Veronika z TP shrnuje rok 2017: „SIGNIFIKANTNÍ zrody a přerody tranzitní vedly mimo jiné k totální OBMĚNĚ týmu, nové SKŘÍNI v kanclu, POSTERU ve zcela inovativním formátu, pojmenování funkce při spolupráci se školou – máme MENTORY a v Ječné se na pohovce málem narodila BĚTKA, což nám bylo poTěšením i poDěšením.“

Štěpán je za všechno z uplynulého roku vděčný. Celý letošní rok směřoval k větší stabilitě, klidu a otevřenosti. Podařilo se mu změnit perspektivu, ze které na vše hledí.

Vojta R. říká, že celý rok v tranzitu byla jedna velká jízda :).

Kamila ze Sokolova je ráda, že se tým stabilizoval – sešli se v něm lidé, kteří si rozumí, vzájemně se doplňují, obohacují a jsou schopni spolu pracovat.

Klára shrnuje svůj rok 2017 slovy: „nevadí, že všechno co bychom chtěli, nevyjde, hlavně se to musí zkusit a zkusit se má všechno :)“.

Eva je ráda, že se jejímu týmu podařilo splnit i poslední přání paní, která chtěla své poslední dny strávit doma.

Šárka za Karlovarský kraj přidává své ohlédnutí za rokem 2017: „Když dáte člověku rybu, nakrmíte ho pro tento den. Když mu ukážete, že si ryby může chytit sám, nasytíte ho na celý život.“

Všem děkujeme za podporu, přejeme krásné svátky a do nového roku jen to nejlepší. 

Sdílejte na: