Slavnostně jsme otevřeli pobočku ve Zlíně!

1. února jsme ve Zlínské pobočce slavnostně zahájili její provoz! Nově ve Zlínském kraji pomáháme lidem se zdravotním postižením s pracovním uplatněním na pracovním trhu.

Reportáž

Podporované zaměstnávání i ve Zlínském kraji

Ve Zlínském kraji jsme začali svou činnost v prosinci 2023. Navázali jsme spolupráci s 9 službami chráněného bydlení a domovů pro osoby se zdravotním postižením. Lidé z těchto pobytových zařízení budou mít možnost za pomoci nové služby získat zaměstnání a uplatnit se tak v novém pracovním kolektivu.

V rámci transformace krajských sociálních služeb se zaměřujeme mimo jiné na podporu aktivit, které pomohou klientům zvyšovat jejich soběstačnost a integrovat se do běžného prostředí. Chceme jim umožnit, aby se stali součástí komunity a s pomocí se zapojili do pracovního procesu, v tomto nám Rytmus velmi pomůžestatutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Součástí programu byl i ukázkový workshop týmové spolupráce při podpoře člověka s postižením v procesu hledání práce. 

 

Sdílejte na: