Snídání na Ministerstvu práce a sociálních věcí k zaměstnávání lidí se zdravotním postižením

Ve spolupráci s MPSV jsme 9. února uspořádali již 2. Snídani ke společenské odpovědnosti. Akci zahájila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Mimo jiné zmínila i snahu „svého“ resortu vytvářet pracovní místa pro lidi se zdravotním postižením (OZP), a že státní správa má v této oblasti co dohánět.

Vedoucí služby Podporované zaměstnávání Jana Březinová představila Rytmus, který inspirován zahraničními zkušenostmi, začal službu v České republice poskytovat jako první. „Cílem služby je poskytnout firmám i uživatelům služby takovou podporu, která vede k úplnému osamostatnění tedy k tomu, aby v budoucnu již této pomoci nebylo potřeba.“ Uvedla Jana Březinová. Zájemci o zaměstnávání lidí se zdravotním postižením mohou využít např. poradenství v oblasti finančních výhod při zaměstnávání OZP, audity pracovních příležitostí nebo např. Job shadow days.

V druhé části představila Martina Bílková z firmy Titbit, s.r.o. svou zkušenost se zaměstnáváním. „Ve firmě máme také agenturní zaměstnance, kteří s Emilem úzce spolupracují. Většinou nemluví česky, nevím jak, ale Emil se s nimi bez potíží domluví. “ Řekla paní Bílková. V současné době mají ve firmě vytvořeny dvě pracovní pozice a lze říci, že začlenění probíhá úspěšně. Jedním z pracovníků je právě Emil Borovička, který v Titbitu skládá krabice. Jeho prezentace proběhla hned poté ve spolupráci s Emilovou pracovní konzultantkou Markétou Blahetkovou. Mj. upozornili na to, jak důležitá je přirozená podpora kolegů na pracovišti, která v Titbitu skutečně funguje.

Na závěr proběhla diskuse. Na setkání se sešlo okolo 20ti lidí převážně personalistů z nejrůznějších firem. Dotazy se týkaly např. udržitelnosti pracovních míst, zda jsme schopni prezentovat službu vedení velkých firem a zda firma při zaměstnávání OZP skutečně ušetří.

Na MPSV v současné době transformují administrativní pozice s ohledem na to, aby mohli v budoucnu poskytnout pracovní místa lidem s postižením.

Jak jsme začali snídat pro společenskou odpovědnost?

V rámci projektu Networking v Podporovaném zaměstnávání vznikla myšlenka snídaní pro společenskou odpovědnost. První snídaně proběhla v březnu 2013 ve spolupráci s Městskou částí Praha 2. Od listopadu 2015 pořádáme setkání se zaměstnavateli ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. První snídaně byla uspořádána pro zástupce ministerstev ČR. Inspirací pro vznik konceptu snídaní se zaměstnavateli je úspěch networkingových setkávání v rámci byznys sféry. Kdy díky neformálnímu setkání, prostředí a předání kontaktů se lépe navazují vazby vedoucí ke spolupráci a vzájemné důvěře. Na základě snídaní pro zaměstnavatele vzniklo již několik pracovních pozic pro osoby se zdravotním postižením, více zaměstnavatelů ví o možnostech podporovaného zaměstnávání a díky účasti a prezentací samotných lidí se zdravotním postižením přispíváme k inkluzi.

Sdílejte na: