Věděli jste, že Rytmus má své poradce?

V Rytmusu se věnujeme začleňování lidí s postižením do běžného života už od roku 1994. Od té doby prošly našimi službami stovky lidí, kteří s Rytmusem hledali práci a učili se v ní samostatnosti. Někteří z nich jsou nyní našimi poradci.

Jde o mladé lidi, kteří chodí do práce, scházejí se, mají své záliby. I díky jejich zkušenostem a pomoci můžeme v Rytmusu zkvalitňovat naši práci. Účastní se různých akcí a podílejí se na realizaci projektů organizace. Někdy jde o dobrovolnou činnost, jindy o placenou práci. Pomáhají při výběru nových pracovníků, rozdávají letáky, někteří se účastnili networkingových setkání v zahraničí, překládali texty do srozumitelné řeči „Snadného čtení“ a prezentují své zkušenosti na setkáních a konferencích.

Poradci se představují…

„V minulosti jsme prošli službou Podporované zaměstnávání, kde jsme se snažili s pracovním konzultantem najít práci na běžném trhu práce. Celá řada z nás prošla různými praxemi. Naučili jsme se psát motivační dopisy, životopisy, chodit hledat práci, vyhledávat inzeráty a domlouvat si pohovory. Svoje zkušenosti tak můžeme předávat ostatním. Většina z nás prošla i Tranzitním programem, při škole jsme měli různé praxe, potom jsme přešli do Podporované zaměstnávání. Máme zkušenost s tím mít asistenta na pracovišti. Asistent vysvětlí, co je potřeba, vede k samostatnosti, pomůže pochopit pracovní postup, ukáže, podpoří v tom, chodit včas. Nejlépe tak víme, jakou pomoc a podporu od asistentů lidé potřebují. A umíme to formulovat. Můžeme tak pomoci pracovníkům Rytmusu, vybrat při výběrových řízeních toho správného asistenta nebo konzultanta.“

Poradci se pravidelně scházejí

Jednou za půl roku mají poradci společně s Janou Březinovou, vedoucí služby Podporované zaměstnávání, plánovací setkání. Proběhne rekapitulace toho, co se od posledního setkání událo a čeho se kdo účastnil a plánují se aktivity na další půlrok. Jednou za 14 dní májí schůzky spíše neformální, kde plánují například společné výlety. Když má někdo narozeniny nebo svátek, slaví, posedí a popovídají. Od března se scházejí ve školicích prostorech kavárny Bílá Vrána, které jsou jim bezplatně poskytovány o.p.s. Pohoda. Poradci o sobě říkají: „Většinou jsme společenský, v Rytmusu se na nás můžou spolehnout. Máme rádi mít kontakt i s jinými národy.“

Sdílejte na: