Postoj organizace a pravidla v oblasti sexuality, sexuálního zdraví, vztahů, intimity a rodičovství

Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú. zastává v této oblasti podporující a respektující přístup. Uvědomujeme si, že oblast sexuality, sexuálního zdraví, vztahů, intimity a rodičovství je nedílnou součástí života lidí. Vnímáme, že v této oblasti můžou být lidé různě znevýhodňovaní, například nedostatkem informací, diskriminací, neznalostí a neporozuměním vlastním potřebám. Pracovníci jsou schopni adekvátně vyhodnotit situace, které se s touto oblastí pojí a umí na ně vhodně zareagovat. Všichni pracovníci organizace respektují formy a projevy sexuality lidí, se kterými pracují.

Hodnoty, z kterých vycházíme při poskytování našich služeb:

  • Každý člověk má svoji sexualitu, kterou prožívá svým jedinečným způsobem.
  • Každý člověk má právo se rozhodnout, jakým způsobem bude naplňovat své sexuální potřeby, pokud svým jednáním nepřekračuje zákonné normy.
  • Každý člověk má právo na ochranu svého soukromí, intimity a důstojnosti.

Principy naší práce jsou:

  • Nabízíme lidem příležitosti, aby mohli o sexualitě mluvit a učit se nové dovednosti.
  • Podporujeme člověka v poznání své sexuality a v naplňování svých sexuálních a vztahových potřeb.
  • Respektujeme člověka v rozhodnutí mít/nemít rodinu.
  • Informujeme lidi a jejich blízké o jejich právech a povinnostech.
  • Podporujeme člověka v respektu k intimitě a soukromí vlastnímu i ostatních.
  • Respektujeme a vnímáme sociální prostředí, že kterého člověk pochází (rodinu, přátele, náboženskou komunitu).
  • Školíme všechny pracovníky v přímé péči v oblasti vztahů a sexuality a vytváříme v organizaci respektující prostředí pro řešení intimních situací.