Postoj organizace a pravidla v oblasti sexuality, sexuálního zdraví, vztahů, intimity a rodičovství

Rytmus zastává v této oblasti podporující a respektující přístup. Uvědomujeme si, že oblast sexuality, sexuálního zdraví, vztahů, intimity a rodičovství je nedílnou součástí života lidí. Vnímáme, že v této oblasti můžou být lidé různě znevýhodňovaní, například nedostatkem informací, diskriminací, neznalostí a neporozuměním vlastním potřebám. Pracovníci jsou schopni adekvátně vyhodnotit situace, které se s touto oblastí pojí a umí na ně vhodně zareagovat. Všichni pracovníci organizace respektují formy a projevy sexuality lidí, se kterými pracují. 

Principy naší práce jsou: 

  • Chápeme člověka jako sexuální bytost. Respektujeme individuální projevy sexuality člověka, různé typy projevů chování, cítění a erotických projevů. 
  • Každý člověk má právo na jakékoli prožívání a naplňování svých sexuálních potřeb a přání  v mezích sociálních a zákonných norem. 
  • Respektujeme intimitu a soukromí člověka, podporujeme ho/jí v respektování intimity a soukromí ostatních. 
  • Respektujeme člověka v jeho postojích, orientaci, a v tom, zda chce v oblasti sexuality nějakou podporu. 
  • Respektujeme člověka v rozhodnutí mít/nemít rodinu. 
  • Respektujeme a reflektujeme sociální prostředí, ze kterého člověk pochází (rodinu, přátele, náboženskou komunitu).
Sdílejte na: