Soudy vracejí lidem svéprávnost a podle občanského zákoníku mohou využívat pomoci podpůrce

Sokolov, 3. května 2016: V minulosti soud omezil Jardu ve svéprávnosti stejně jako dalších více než 35 tisíc lidí. S novým občanským zákoníkem přišlo i povinné přešetření jeho rozsudkuo o mezení svéprávnosti.

Jarda, jako jeden z prvních na Karlovarsku, má nyní svou svéprávnost zpět a navíc má dle nového občanského zákoníku i svou podpůrkyni, která mu pomáhá s jednáním na úřadech. Jarda je dlouhodobým uživatelem služby Podpora samostatného bydlení organizace Rytmus, která se věnuje začleňování lidí s postižením do běžného života již od roku 1994. Maminka Jardy a opatrovnice v jedné osobě s organizací dlouhodobě spolupracuje a podílí se tak na podpoře rozvoje samostatnosti svého dospělého syna. Když jí na stůl v květnu 2015 doputovala obálka s předvoláním k soudu ve věci přezkoumání svéprávnosti syna, nevěděla si s tím rady a požádala case manažerku Janu z Rytmusu o pomoc. Ta si pak dala práci s přípravou podkladů pro soud a přišla s návrhem využít nově nabízené možnosti nápomoci – institutem podpůrce. Občanský zákoník říká, že Potřebuje-li člověk nápomoc při rozhodování, protože mu v tom duševní porucha působí obtíže, třebaže nemusí být omezen ve svéprávnosti, může si s podpůrcem ujednat poskytování podpory; podpůrců může být i více.“ Roli podpůrce by měl v ideálním případě zastávat člověk, který Jardu dobře zná a zároveň není poskytovatelem služby. V případě Jardy se ale nikdo takový nenašel a tak se Jana, jakožto zástupce služby, rozhodla tuto novou funkci zastat.

Když v listopadu 2015 probíhal soud, přihlédla soudkyně k dosavadní dobré spolupráci v rámci služby. Na základě doložených materiálů a výpovědí zúčastněných stran soud rozhodl o navrácení plné svéprávnosti. Zároveň schválil smlouvu o nápomoci v oblastech zahrnujících podporu při jednání s úřady, soudy, při hospodaření s finančními prostředky a při dalších záležitostech týkajících se Jardova běžného života.

„Už teď se projevily výhody, které z tohoto usnesení soudu plynou. Všeobecně je toto právní opatření mírnější a důstojnější, než zasahování do svéprávnosti člověka. Jarda například nemusí žádat soud o uvolnění finančních prostředků na dovolenou, kam chce letos jet se svojí přítelkyní
a celý proces se tak urychlí.“ 
Říká Jana. Podpůrkyně má za úkol poskytnout Jardovi potřebné informace, které mu pomohou informovaně se rozhodovat v životě a být více samostatný. „Jarda si nebude muset schovávat účtenky a dokládat tak své výdaje opatrovníkovi. A pokud mu přijde na poštu doporučený dopis, může si ho vyzvednout sám. V případě, že by Jarda potřeboval akutně do nemocnice, nemusí čekat na souhlas opatrovníka s hospitalizací. A vzhledem k tomu, že Jarda nastoupil do nové práce, mohl podepsat pracovní smlouvu také zcela samostatně.“ Dodává Anna Handrychová z Rytmusu. Podpůrce vykonává svou roli zcela zdarma a tak na rozdíl od veřejných opatrovníků, kteří jsou za svou práci honorováni, neznamená institut podpůrce pro státní kasu žádné finanční zatížení.

Pro Jardu je možná složité pochopit všechny důsledky změny, které navrácení svéprávnosti přináší. Co ale Jarda ví velmi dobře je to, že si může splnit svůj sen a oženit se a k tomu by bez navrácení svéprávnosti nemohlo dojít. „Chtěl bych bydlet se Zdeničkou a vzít si ji, protože se máme hodně rádi a jsem na ní hodný. Jsme spolu 21 let. Teď mi bude pomáhat Janina hlavně s penězma a s nákupem mi bude pomáhat asistent Standa.“ Říká Jarda. Jak to dopadne se svatbou, bude ale záležet na tom, jestli soud vrátí svéprávnost i Zdeňce. Držíme jim tedy palce.

Sdílejte na: