Tak pochoduji sloni

Cílem projektu, který byl od prosince 2009 realizován ve Středočeském kraji, je podpořit zapojení lidí s mentálním postižením na trh práce a zlepšit možnosti jejich pracovního uplatnění.

Projekt mohl být zahájen díky přiznání dotace z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Dvouletý projekt je realizován ve spolupráci s poskytovatelem sociálních služeb Vyšší Hrádek v Brandýse n. Labem, který nabízí mimo jiné služby domova pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a denní stacionář.  Klientům Vyššího Hrádku budou v rámci projektu nabídnuty mnohé služby a aktivity, jejichž cílem je zlepšit možnosti jejich pracovního uplatnění prostřednictvím získání potřebných dovedností, znalostí a zkušeností. Mezi hlavní aktivity projektu patří poskytování služby podporovaného zaměstnávání vybraným klientům, zprostředkování první pracovní zkušenosti, pořádání motivačních besed a jobklubů pro všechny zájemce bez ohledu na předchozí zkušenosti a dále nabídka vzdělávacích kurzů zaměřených na získání mnoha praktických dovedností (např. kurzy Hospodaření s penězi, Sociální dovednosti, Moje práva, Základní obsluha počítače). Kurzy a různé formy přípravy na pracovní aktivity (např. motivační besedy) jsou určeny i pro klienty s těžším postižením.

Jednotlivé aktivity projektu se vzájemně prolínají a klienti tak mohou získat podporu prostřednictvím mnoha různých aktivit a nabízených služeb podle svých potřeb a zájmu. Celkem by mělo být v rámci projektu podpořeno dle možností cca 40-50 lidí v různém rozsahu poskytnutých služeb.

Sdílejte na: