Vzděláním pro změnu

Realizaci projektu věnovanému tématu inkluzivního vzdělávání, jehož součástí jsou kurzy pro pedagogické pracovníky, zahájil Rytmus o.s. v březnu roku 2010.

Cílem projektu je přispět ke zlepšení situace dětí se zdravotním postižením individuálně začleněných/integrovaných v běžných základních školách prostřednictvím zvýšení profesionálních kompetencí pedagogických pracovníků, učitelů a asistentů pedagoga. Dále pak zpřístupnit široké veřejnosti důležité  a zajímavé informace o inkluzi u nás i v zahraničí formou diskusních seminářů, publikováním odborných  článků nebo zřízením informačního portálu www.inkluze.cz. Tyto webové stránky jsou prvním a zatím  jediným takto tematicky jasně zaměřeným portálem v České republice.
Na přelomu listopadu a prosince jsme v rámci projektu uskutečnili mezinárodní konferenci „Tam, kde postižení není překážkou“.

Vzdělávací kurzy

K naplnění zmíněného cíle směřuje celá řada aktivit. Jsou to především vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky běžných škol. Všechny nabízené kurzy jsou akreditované MŠMT v systému DVPP a jsou zdarma. Kurzy a semináře realizujeme zčásti prezenční formou, zčásti kombinovanou s e-learningem.

Z nabízených kurzů a témat jsou to např.: 

  • Efektivní vyučovací techniky
  • Úprava učebních témat
  • Právní úprava inkluzívního vzdělávání v ČR
  • Jak zvládat nežádoucí chování a agresivitu dětí
  • Speciální pedagogika v kostce
  • Metoda facilitace „Učitelé pomáhají učitelům“
  • Metoda Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina
  • Kurz pro asistenty pedagoga

Kompletní nabídku kurzů projektu Vzděláním pro změnu, najdete ZDE.

Podpora vztahů mezi dětmi ve třídě

V rámci projektu proběhl v srpnu 2011 třídenní kurz, který účastníky seznámil s metodou Přístupy zaměřené na člověka, a naučil, jak ji lze úspěšně využívat i ve škole. Kurzem pedagogy provázeli Derek Wilson a Colin Newton z britské organizace Inclusive solutions (www.inclusive-solutions.com).

Metoda Přístupy zaměřené na člověka je souborem technik a nástrojů individuálního plánování. Klíčovým principem je aktivní zapojení dítěte do procesu plánování, zaměření se na jeho silné stránky, formulace cílů a identifikace zdrojů potřebné podpory. Za pomoci této metody lze zlepšit ve třídě přijímající a bezpečné atmosféry pro každé dítě.
S některými nástroji metody Přístupy zaměřené na člověka se budou moci seznámit i ti, kteří se kurzu nezúčastnili. Během roku 2012 bude vytvořena brožura příkladů použití nástrojů ve školním prostředí. Brožura vyjde v tištěné i v elektronické podobě.

Na podzim 2011 proběhla mezinárodní konference tematicky zaměřená na inkluzívní vzdělávání.

Kontaktní osoby:

Pavla Baxová pavlab@rytmus.org
Jana Gajdošová jana.gajdosova@rytmus.org
Vladislava Kršková vladislava.krskova@rytmus.org

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0048
Termín realizace projektu: 8.3.2010-28.2.2013
Celková výše rozpočtu projektu: 8 030 103 Kč.
Podíl rozpočtu z ESF: 6 825 587,55 Kč (85%)
Podíl rozpočtu ze státního rozpočtu: 1 204 515,45 Kč (15%)

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Sdílejte na: