Terapeutka v Rytmusu

Na základě zpětné vazby uživatelů našich služeb jsme se rozhodli začátkem letošního roku obohatit tým o pozici terapeuta. Od března tak u nás působí Petra – terapeutka s psychoterapeutickým a arteterapeutickým vzděláním.

Petra je k dispozici pro uživatele našich služeb v Karlovarském kraji a ve své práci s lidmi využívá především arteterapeutických technik, tedy takových výtvarných aktivit, které jsou vhodné nejen jako prevence vzniku psychických obtíží, ale i jako prostředek pro zmírnění obtíží již probíhajících.

Terapeutické výtvarné aktivity jsou hodné pro podporu vnímání, představivosti, myšlení, paměti, psychomotorických dovedností a celkově pro rozvoj osobnosti. Vhodně zvolené terapeutické aktivity a přístup terapeuta podporují sebedůvěru uživatelů našich služeb a jsou prostředkem pro odreagování a relaxaci.

Terapie je poskytována individuálně i skupinově. V Lubech a Karlových Varech již vznikla malá arteterapeutická skupina. Stejně jako celkový přístup naší organizace, tak i terapeutický přístup vychází z principů zaměřených na člověka.  Kromě samotné terapeutické práce spolupracuje naše kolegyně s case managery a komunikuje s dalšími odborníky v oblasti psychologické a psychiatrické péče.

V průběhu působení Petry v organizaci proběhl krátký arteterapeutický workshop pro naše pracovníky, prostřednictvím nějž měli možnost se blíže seznámit se způsobem arteterapeutické práce a s jejími možnostmi uplatnění.

Sdílejte na: