Tři úterky na MPSV

Martin Štěpnička je člověk s Downovým syndromem, který v Rytmusu využívá sociální rehabilitaci ve formě služby Podporované zaměstnávání. Martin se na tři úterky společně s Blankou Šimkovou – jeho bývalou pracovní konzultantkou, stal zástupcem Pavly Baxové – ředitelky organizace, aby pro Ministerstvo práce a sociálních věcí prezentovali zkušenosti ohledně hledání a udržení pracovního místa.

První dvě úterý (15. 5. a  22. 5. 2018) se konala stejná prezentace pro dvě různé skupiny v rámci Metodického dne na téma Zásady komunikace s osobami s mentálním postižením. Martin s Blankou měli připravený blok pod názvem Možnosti pracovního uplatnění, samostatného bydlení a trávení volného času lidí s mentálním postižením.

V pořadí třetí úterý (29. 5. 2018) proběhla prezentace určená pracovníkům veřejné správy a pracovníkům MPSV, kteří mají na starost hodnocení projektů v rámci ESF.

Hlavním tématem prezentace bylo Zaměstnávání x denní programy a volný čas lidí s mentálním postižením. Martin s Blankou prezentovali služby OAPSB a PZ. U PZ uvedli i konkrétní zkušenosti, jak jsme Martina při hledání a udržení práce podporovali a jaké nástroje jsme k tomu použili.

Martin poté prezentoval své pracovní zkušenosti s pomocí vlastnoručně připraveného flipchartu. Mluvil o firmě ARAMARK, s. r. o., pro kterou pracoval v kantýně v budově Magistrátu hl. m. Prahy. Tam měl na starosti sběr nádobí, práci s myčkou a udržování pořádku.

Tyto prezentace považujeme za povedené a za důležité hlavně díky osobnímu setkání pracovníků úřadu práce a MPSV s člověkem se zdravotním postižením, který dokázal prezentaci nachystat a přítomné s ní seznámit.

Podobné akce přispívají k boření bariér odborné veřejnosti a pochopení, že i lidé s těžším zdravotním postižením se mohou aktivně začlenit do života společnosti.

Sdílejte na: