Z pražského zákulisí soutěže Stejná šance

Soutěž Stejná šance – Zaměstnavatel roku 2018 se koná již po osmé. Stejně jako vždy, chceme ocenit firmy, které zaměstnávají lidí s postižením.

S přípravou začínáme již v lednu, komunikujeme se spoluvyhlašovateli soutěže, organizací Osmý denAgapoRytmus Střední ČechyRytmus Liberec a Mesada a domlouváme pravidla soutěže, grafiku a připravujeme webové stránky, oslovujeme partnery a podáváme žádost o záštitu na MHMP a MPSV.  Soutěž nakonec berou pod svá křídla obě instituce. Vybízíme k zapojení do soutěže přes facebook a webové stránky, rozesíláme maily.

Soutěž vyhlásíme 5. března a máme radost z každé nominace, která přibude na webovém formuláři.  Letos jich nashromáždíme celkem 41. Některé firmy si s vyplněním nominačního listu dají opravdu práci. Nejvíce se zajímáme o část, kde jsou popsány vztahy na pracovišti. Pro představu pár ukázek:

„Kolegyně nášeho zaměstnance, který má sluchové postižení, absolvovala kurz znakové jazyka“ (Meibes s.r.o.)

„Slavil jsem s kolegy svoje narozeniny, dostal jsem dárky, kuchaři mi upekli dort“ (AVAST Software, s.r.o.)

„Zúčastnil jsem se sportovního odpoledne, baví mě společné divadelní a kulturní večery“ (Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurace group)

„Poté, co jsem se vrátila po nemoci, ptají se, jak se mi daří, jak mi je. Je příjemné vidět, že jsem jim chyběla, že jsem pro ně důležitá“ (ZŠ Karla Čapka).

Mezi tím, co hodnotitelé rozhodují, která firma naplňuje principy začleňování lidí se zdravotním postižením do práce nejlépe, my oslovujeme sponzory a partnery, kteří jsou ochotni věnovat pro vítězné firmy dary. Letos jsou ceny skvělé! Firma TCC sama navrhne a poskytne poukázky na vzdělávací kurzy, firma iBi store připraví dárkový koš, nakladatelství Grada věnuje knihy, Cukrárna Hájek a Hájková upeče tradiční rytmusí dort, kavárna Mamacoffee připraví poukázky do svých kaváren a firma Flordeco nachystá nádherně kytice. Zdá se, že všichni mají radost, že se mohou na ocenění firem, které zaměstnávají lidi se zdravotním postižení, podílet.

Na přípravu moderování slavnostního vyhlášení soutěže Stejná šance nám s Markem moc času nezbývá. Ale Marek je poradce Rytmusu, člověk s postižením, který má s moderováním zkušenosti a jde mu to dobře. Jakmile známe vítěze soutěže, přípravy se roztáčí na plné obrátky. Je potřeba rychle natočit medailonek, domluvit občerstvení, hudební vystoupení, doladit techniku, vyzvednout ceny, komunikujeme s Magistrátem hl. města, který nám vyhověl a poskytl na akci prostory. V týmu jsou rozdělené úkoly a každý k organizaci něčím přispěje.

Večer před slavnostním vyhlášením soutěže vyběhnu u nás za potokem do stráně a natrhám s dcerou květiny do vázy. Květinová výzdoba vždycky prostor zpříjemní. Nakonec nesu obrovskou kytici lučního kvítí, kterou mám v plánu umístit na stůl u vchodu. Po cestě do práce se setkávám s milými reakcemi mých spolucestujících, což ve mně vyvolá dobrou náladu a jakýsi pocit, že to, co dělám, má smysl.

Ve světlých prostorách Sálu architektů na Staroměstské radnici si pak užijeme pěkné dopoledne. Pan radní Radek Lacko pronese úvodní slovo a pak už předáváme ocenění všem firmám, které se umístily na prvních 10 místech. Vítězné firmy Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. , Vienna Insurance Group (1. Místo), Komerční banka, a.s. (2. místo), AVAST Software (3. Místo) si od nás odnáší diplomy za společensky odpovědné chování v oblasti zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Markovi se jako vždy daří uplatnit při moderování svůj smysl pro humor, Jarmila Tomčíková nám zpříjemní akci svým zpěvem a hrou na kytaru a po oficiální části se můžeme občerstvit cateringem od sociální firmy Etincelle.

Takové spolupráci mezi firemním a neziskovým světem fandím, protože má své konkrétní výsledky, říkám si, když jdu s kolegyní po práci na drink. Díky všem.

 

Sepsala Anna Kaucká, specialistka na spolupráci se zaměstnavateli v organizaci Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.

Sdílejte na: