Tvorba Životního příběhu aneb jak Tranzitní program podporuje

Adéla spolupracuje s Tranzitním programem od října 2018. Za tu dobu už udělala v mnoha oblastech velké pokroky směřující k samostatnému životu.

Adéla si v rámci získávání pracovních zkušeností vyzkoušela praxi v Záchranné stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy a ve Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy. Díky těmto příležitostem objevila svůj skrytý potenciál a vytyčila svou profesní budoucnost – stát se chovatelkou.

Kromě praxí však se studenty pracujeme i na jiných zajímavých činnostech. Díky inspiraci na kurzu Přístup zaměřený na člověka, jsme se s Adélou rozhodli vytvořit a kreativní formou zachytit její Životní příběh od narození až po dospělost. Tvorba životního příběhu pomáhá studentům lépe si pamatovat klíčové události z jejich života a připomenout si tak krásné vzpomínky.

Vytváření příběhu jsme si vzájemně užili a Adéla se již nemůže dočkat, až si vytvořený příběh nalepí do svého pokoje. „Mně se to strašně líbilo ten můj příběh životní tvořit a dostali bychom za něj velkou jedničku s hvězdičkou,“ hodnotí Adéla celý proces tvorby.

Sdílejte na: