Úmluva v zemích Visegrádu

Partnersky se zapojujeme do mezinárodního projektu podporovaného z Mezinárodního visegrádského fondu. Jeho tématem je implementace práv vyplývajících z čl. 12 a 19 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením v Polsku, Maďarsku, Albánii a u nás.

Členské a partnerské země Visegrádu mají co do naplňování závazků vyplývajících z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením větší kus cesty rozhodně před sebou než za sebou. Článek 12, ale i článek 19 Úmluvy jsou toho názorným příkladem.

Mezinárodní visegrádský fond má na svých webových stránkách uvedeno: „Naší vizí je,  aby se granty, stipendia a rezidence staly katalyzátorem rozvoje inovativních nápadů ve střední a východní Evropě.“

Společně s kolegy z organizací Fondacioni Shqiptar per te Drejtat e Personave me Aftesi te Kufizuara (Albánie), Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (Maďarsko) a Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia (Polsko) se budeme se snažit v našem projektu přispět k naplnění této vize. Mezi aktivity projektu patří setkání partnerů, příprava srovnávací studie o naplňování závazků vyplývajících z Úmluvy, setkávání na národní úrovni, design akčních kroků a závěrečná konference v Tiraně.

Máte-li zájem o účast na akcích, které se budou v rámci projektu konat, napište nám. O akcích konaných v rámci projektu vás budeme průběžně informovat.

Sdílejte na: