V Sokolově jsme snídali pro společenskou odpovědnost

V půlce června jsme pozvali zástupce firem na Sokolovsku a debatovali o zaměstnávání lidí se zdravotním postižením (OZP). Setkání proběhlo formou společné snídaně v Parkhotelu Sokolov.

„Přítomné jsme seznámili s metodami, cíli a úspěchy v oblasti podpory zaměstnávání lidí s postižením. Jde nám v první řadě o uživatele služby, aby našel zaměstnavatele, kde bude mít stabilní práci a bude mu opravdu sedět. To má samozřejmě kladný přesah do fungování týmu, kam tento člověk přináší jinakost a rozmanitost.“ Říká vedoucí podporovaného zaměstnávání Jiří Novák.

O svých zkušenostech vyprávěla Monika Hálková z Krajského úřadu Karlovarského kraje. Její příspěvek byl velmi inspirativní. Hovořila o svých kolegyních s handicapem jako o přítelkyních. Vylíčila je jako ženy, které s úžasem prožívají každou maličkost a stávají se motorem pro rozvoj celého týmu.

O snaze podporovat zaměstnávání lidí s postižením prezentovala Ing. Dagmara Jablonická z Úřadu práce v Sokolově. Hovořila o pracovní rehabilitaci a o aktivní politice zaměstnanosti, tj. o veřejně prospěšných místech a společensky účelných pracovních místech.

Zkušenosti se zaměstnáváním OZP i očekávání od Rytmusu  si vyměnili zástupci firem i státních institucí. Snídaně se zúčastnila velká část zaměstnavatelů z oblasti školství  Střední škola živnostenská Sokolov, Gymnázium Sokolov, ISŠ technická a ekonomická a ZŠ Křižíkova. Z velkých firem se snídaně účastnili lidé z STAX Metal Fibers s.r.o., Lias Vintířov k.s., SOTES – Sokolov spol. s r.o., SBD Rozvoj a SOKOREST s.r.o..

Celé setkání proběhlo v přátelské atmosféře, otevřenosti a konstruktivní debatě. Všichni odcházeli s pocity účelně vynaloženého času a s tím, že společně s Rytmusem mohou podporovat zaměstnání lidí s postižením i ve svých firmách.

Nad Snídaní převzali záštitu Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky Karlovarského kraje a Bc. Jan Picka, starosta Sokolova.

Sdílejte na: