V září začíná Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Chcete kvalifikační kurz, po kterém se vám bude stýskat, až skončí? Tak to přesně se vám může stát, když se přihlásíte na náš akreditovaný (re)kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. 

Kurz se skládá celkem z 5 třídenních bloků (vždy středa, čtvrtek, pátek) od 8:45 – 16:15 hod. v termínech:

1. blok: 21. – 23. září 2022
2. blok: 19. – 21. října 2022
3. blok: 9. – 11. listopadu 2022
4. blok: 30. listopadu. – 2. prosince 2022
5. blok: 14. – 16. prosince 2022

Je určen zejména lidem, kteří pracují, nebo by chtěli pracovat v sociálních službách a chybí jim požadovaná kvalifikace. Ale i těm, kteří mají chuť dále rozvíjet dovednosti a znalosti.

Možnost zaplacení účastnického poplatku od Úřadu práce

Věděli jste, že náš Kvalifikační kurz může v plné výši proplatit Úřad práce? A to i v případě, že již zaměstnání máte?

V rámci tzv. zvolené rekvalifikace podle § 109 zákona č. 435/2004 Sb. Zákona o zaměstnanosti, si kurz může uchazeč vybrat sám. Ucházet o proplacení kurzu se mohou nejen noví, ale i stávající zaměstnanci s motivací zvýšit si kvalifikaci a rozšířit své vzdělání.

  1. Pokud nemáte zaměstnání, zaevidujte se na místně příslušném Úřadu práce jako „uchazeč“. Pokud již pracujete, zaevidujte se jako „zájemce“ o rekvalifikaci s argumentem udržení si zaměstnání.
  2. Pro úhradu Kvalifikačního kurzu v termínu od 21. září 2022 je posledním dnem podání žádosti na Úřad práce 22. srpna 2022.
  3. Pokud vás Úřad práce pro rekvalifikaci doporučí, uzavře s Vámi písemnou dohodu o rekvalifikaci.
  4. V písemné dohodě je zakotveno, že cenu zvolené rekvalifikace uhradí Úřad práce po úspěšném absolvování kurzu přímo rekvalifikačnímu zařízení.

Čím je náš Kvalifikační kurz výjimečný?

Tím, jak se zaměřuje na člověka a jeho silné stránky a potřeby. Ty jsou základním východiskem pro řešení jeho nepříznivé sociální situace. Kurz se Vám bude hodit zejména pokud chcete pracovat nebo už pracujete v sociálních službách pro dospělé lidi i děti s postižením a v zařízeních, která procházejí transformací. Obsah kurzu vychází ze zákonných požadavků, rozsah je 150 hodin.

Kurzem vás provede tým lektorů, kteří mají bohaté zkušenosti z praxe (Rela Chábová, Jan Strnad, Radka Čebišová, Soňa Holúbková, Iva Fryšová, Jan Talich a Bohumila Baštecká). 

Sdílejte na: