V ZŠ Podolí u Brna se sešly skvělé pedagožky na semináři k Profilu na jednu stránku

Zima jako v Rusku. Jsme na okraji Brna a hledáme autobus, který nás zaveze ještě dále od centra. Přesto nás humor neopouští, protože kdykoliv se společně někam vypravíme, je to dobrodružné.

Jedeme společně s Veronikou lektorovat do malebné vesničky Podolí u Brna. V místní základní škole se dne 26. ledna 2017 schází pedagožky a asistentky místních i okolních základních a mateřských škol. Strávíme společně několik hodin nad Profilem na jednu stránku. Nástrojem, který napomáhá úspěšnému začleňování dětí se znevýhodněním do běžných škol. Jsou to velmi intenzívní a velmi příjemné hodiny.

Pedagožky jsou vnímavé, ochotné sdílet své zkušenosti i obavy. Zkoumají profil a mluví o potřebě naučit se a používat nástroj, který není formálním „papírem“, ale něčím, co pomůže jednotlivé děti pochopit, efektivně podpořit a identifikovat jeho potřeby. Velmi dobře vnímají i to, že důležitý není jen výsledný profil dítěte, ale i cesta k němu, na které se můžeme všichni něco naučit.

Dítě může objevit samo sebe a zažít respektující přístup, může zjistit, v čem je skvělé, co na něm mají druzí rádi a pomůže mu zamyslet se nad svým životem.
Učitel může najít cestu, jak využít silné stránky dítěte a konkrétní způsoby podpory ve škole.
A rodič může najít nový způsob komunikace s pedagogy.

Pedagožky byly otevřené, jako lektorky jsme mohly silně vnímat jejich únavu (z celého dne, i z uplynulé poloviny školního roku, který mají za sebou), ale i jejich humor, energii a empatický přístup. Setkání s takovými pedagogickými osobnostmi bylo velmi obohacující.

Po semináři účastnice profil oceňovaly a přes večerní hodinu začaly vymýšlet a plánovat, jak a pro kterého svého žáka nové zkušenosti využít. O pár dnů později také přišly emailem jejich reakce: 
„Děkuji za příjemné, otevřené a oči otevírající posezení a informace!“

„Moc děkuji za úžasné setkání. Obě lektorky přesně věděly, o čem mluví. Ze života. Velice přínosné a obohacující.“
„Lektorky byly vynikající. Jejich příjemné vystupování, součinnost. Oceňuji, že jsme se mohly zamyslet nad mnoha pracovními i osobními prožitky, vnímáním sebe sama.“
„Přijeďte znovu. Pozveme další učitele. Máte nějaký volný termín? Kdykoli!“
A my s Veronikou dodáváme jednohlasně ANO!

Sdílejte na: