Začal Týden pro inkluzi 2018

V pondělí 22. října začal šestý ročník akce Týden pro inkluzi 2018. Zapojilo se do něj přes 60 škol, organizací a institucí z celé republiky, přijeli přednášet odborníci z Velké Británie. Výrazným tématem letošních akcí je vzájemná podpora a spolupráce mezi spolužáky i vztahy ve třídě.

Kamarádství, pomoc, odvaha. I tomu se děti učí díky inkluzi. Připravme je už ve škole na svět takový, jaký opravdu je.“ Tak zní motto letošního ročníku celostátní kampaně Týden pro inkluzi. Poukazuje na fakt, že začleňování žáků se znevýhodněním do hlavního vzdělávacího proudu není přínosem jen pro tyto žáky samotné, ale může obohatit celý dětský kolektiv.

Naše zkušenost ukazuje, že pokud se s dětmi mluví otevřeně a učí se respektu, vyrovnají se s jinakostí v kolektivu lépe než dospělí,“ vysvětluje letošní motto ředitelka Rytmusu Pavla Baxová„V rámci Týdne pro inkluzi se tak například setkávají děti z běžných a speciálních tříd na sportovním nebo tvůrčím dopoledni a mohou si tak vyzkoušet spolupráci, vzájemnou pomoc a podporu,“ dodává Pavla Baxová.

Tématu vztahů ve třídě se bude věnovat také jedna z přednášek zahraničních odborníků z britské organizace Inclusive Solutions, Colina Newtona a Dereka Wilsona.

Na hrad i mezi poslance

Již se stalo tradicí, že spoluvyhlašovateli Týdne pro inkluzi jsou pedagogické fakulty. Ty pro své studenty připravily řadu zajímavých seminářů a workshopů, které se týkají různých aspektů inkluze a další doprovodný program.

Tématu společného vzdělávání se bude věnovat snídaně s poslanci i odborná konference. Většina akcí je určena přímo žákům, pracovníkům ve školství, studentům pedagogiky či rodičům. Několik akcí je ale i pro širší veřejnost, třeba odpoledne na hradě Seeberg nebo divadelní představení v Brně,“ přibližuje program ředitelka Rytmusu Pavla Baxová.

Celkem se letos do Týdne pro inkluzi zapojí přes 40 škol od mateřských po vysokéasi 20 dalších organizací a institucí a v několika případech i samotní rodiče dětí se znevýhodněním. Dohromady připravili více než 70 akcí v 19 městech a obcích.

www.tydenproinkluzi.cz

Sdílejte na: