Zúčastnili jsme se Noci důstojnosti 2024 a ministru Jurečkovi předali Výzvu Roku důstojnosti

Na Noci důstojnosti jsme před MPSV aktivně vystoupili – naše ředitelka Pavla Baxa vyzvala k zamezování preventivního omezování svéprávnosti u lidí s mentálním postižením.

Kromě toho jsme společně s dalšími zapojenými organizacemi předali panu ministrovi Marianu Jurečkovi Výzvu Roku důstojnosti, na které jsme aktivně spolupracovali. Výzva je souborem neodkladných kroků ke skutečnému zajištění důstojného života lidí s postižením. Věříme, že konkrétní body pomohou nastartovat nutné změny a reformy sociálního systému.

Víte, že existují jiné alternativy k omezení svéprávnosti?  Využití smlouvy o nápomoci ukazuje náš krátký film:

Sdílejte na: