Co by bylo, kdyby… ve škole

Co by bylo, kdyby všechny děti místo do speciální třídy, chodily do běžné školy? Vytvořili jsme model jehož cílem je prakticky ukázat možnosti začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do běžných tříd základní školy.

Je zde ukázán příklad základní školy se 189 žáky, která je jedinou školou v malém městě. V rámci této školy je zřízena věkově smíšená speciální třída, kterou navštěvuje celkem 10 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Vedení školy se rozhodlo zrušit tuto třídu a žáky dále vzdělávat v běžných třídách odpovídajících věku jednotlivých žáků. Škola tak přijímá základní principy inkluzivního vzdělávání.

V rámci tohoto modelu je na 10 příkladech žáků se SVP názorně ukázán jejich přechod ze speciální třídy do běžných tříd školy. Je také stanoveno několik vzdělávacích i výchovných cílů pro začlenění těchto dětí v souvislosti s jejich aktuální situací. Zároveň model přináší ucelený popis změn a informačních zdrojů k těmto změnám, které musí vedení školy a samotní pedagogové v rámci přechodu školy na školu inkluzívní zajistit.

Otevřít Model

Sdílejte na: