Rytmus na hradě

Od února 2014 rozbíháme nový projekt „Rytmus na hradě“, v rámci kterého budou mladí lidé s potížemi v učení pomáhat s opravou Horního hradu v Karlovarském kraji.

Hlavní aktivita projektu – oprava hradu – se bude konat v měsíci květnu. Před tím vybereme vhodné dobrovolníky – studenty ze středních a vyšších odborných škol, kteří budou svým kolegům na hradě pomáhat. Ti se nejdříve zúčastní dobrovolnického výcviku zaměřeného na práci s mladými lidmi s postižením a studenti s potížemi v učení se zase naopak zúčastní kurzu, kde jim bude vysvětlen význam dobrovolnictví.

Různorodost skupiny je přidanou hodnotou projektu. Pro mladé lidi s postižením bude práce společně s vrstevníky významnou vzpruhou a motivací. Studenti získají přímou zkušenost s lidmi, kteří bývají vnímáni jako „rozdílní“ tedy ti, kteří mají „speciální potřeby“. Projektovými aktivitami chceme také přispět k tomu, že lidé si mohou a mají pomáhat.

Součástí projektu bude výstava fotografií prezentovaná na Horním hradě.

Kontakt: Anna Handrychová

Projekt byl realizován za finanční podpory EU.

Sdílejte na: