Hasiči a záchranáři na výjezdu s Rytmusem

26 lidí se během dvou zářijových dnů seznamovalo s prací hasičů a záchranářů. Vše se uskutečnilo díky podpoře Magistrátu hl. m. Prahy v rámci projektu Zdraví. Lidé měli možnost vyzkoušet si nanečisto, jak zasahovat při požáru. Důkladně si prohlédli požárnické auto a vyzkoušeli hasičskou výzbroj. Hasiči ochotně zodpověděli všechny dotazy účastníků.

Tým zkušených záchranářů představil svou práci a pak proběhl praktický nácvik v poskytování první pomoci. Všichni si opět vyzkoušeli, jak se chovat v případě náhle vzniklého problému, který ohrožuje jejich zdraví nebo zdraví někoho jiného. Část lidí sehrála roli nemocného a ostatní poskytli pomoc, součástí nácviků byla například autonehoda či epileptický záchvat.

Projekt v oblasti zdravotnictví byl v roce 2021 podpořen Magistrátem hl. m. Prahy. Děkujeme!

Sdílejte na: