Krok přes práh

V tomto projektu chceme rozšířit stávající formu Tranzitnho programu o nové prvky. Do nabídky metod osamostatňování zařazujeme využití tzv. tréninkového bytu. Bude nabízen rodinám, které projevily o tuto formu osamostatňování zájem.

Mladí lidé nebudou jezdit po škole domů, ale s podporou asistentů budou nacvičovat samostatný život. Služba bude reagovat na konkrétní potřeby a možnosti jednotlivých studentů. Studenti se budou v bytě pravidelně střídat.

V rámci projektu představíme pro rodiče cyklus odborných přednášek, kde budou prezentovány pokroky jejich dětí a zkušeností z tréninkového bytu.