Kurz: Nové přístupy k dětem s problémovým chováním

Zveme Vás na seminář s lektory z organizace Inclusive Solutions: NOVÉ PŘÍSTUPY K DĚTEM S PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍM.

Jedná se o dvoudenní kurz vedený anglickými lektory z Nottinghamu z organizace Inclusive Solutions Derekem Wilsonem a Colinem Newtonem.

V kurzu se zaměříme na ty děti, které svým chováním matou dospělé, jež s nimi pracují. Nefunguje na ně přístup zaměřený na odměny a tresty. Našim základním cílem je vytvořit vztahy a zprostředkovat ostatním možnost, aby hlouběji přemýšleli o tom, proč děti s problémy v chování dělají to, co dělají. Jak my dospělí toto problémové chování ovlivňujeme nebo měníme. Jak na nás problémové chování působí a jakou reakci v nás vyvolává.

Dáme vám možnost reflektovat vaše postoje a reakce při práci s dětmi s problémovým chováním. Využijte tuto příležitost získat různorodé špičkové strategie, které přinesou pozitivní změnu v chování dětí, a které se potkají s jejich emocionálními potřebami.

Důležité informace

Kurz se uskuteční 24. a 25. 10. 2018 ve Skautském institutu, sál Minuta (Staroměstské nám. 4/1, Praha).

Kurz je vhodný zejména pro učitele prvního a druhého stupně základních škol, asistenty pedagoga, speciální pedagogy, poradenské pracovníky a psychology pracující ve školství a rodiče.

Poplatek za dvoudenní kurz je 3 200 Kč. Na kurzu bude zajištěno tlumočení do češtiny a účastníkům bude vystaven doklad o účasti na kurzu. Kurz je v procesu akreditace.

Lektoři jsou přední britští odborníci v oblasti inkluzívního vzdělávání, pánové Colin Newton a Derek Wilson z organizace Inclusive solutions.

Kurz je akreditovaný MŠMT ČR pod č.j. MSMT – 25736/2018-1-797.

Klíčová témata:

  • Jak správné uvítat problémové děti v nové skupině, třídě – porozumění tomu, že pocit jistoty a pocit sounáležitosti je základem vztahu
  • Jak povzbuzovat – budeme se hlouběji zabývat motivací dětí s problémy v chování
  • Jak aktivně naslouchat – naslouchání tomu, co je skryto za chováním
  • Kompas hanby – kam se lidé ubírají, když se vyrovnávají se studem? A jaké jsou zdravější cesty, aby se s tímto pocitem lépe vyrovnali?
  • Řešení problému v týmu – Kruh řešení: 30 minutové řešení problému ve skupině tak, aby se tým nerozpadl a aby se dokázal shodnout na prvních pozitivních krocích
  • Jak pracovat směrem ke změně – porozumění tomu, jaké principy by měla naše práce s dětmi obsahovat, aby vedla k nápravě, ke změně

Přihláška

Pro přihlášení na kurz stačí vyplnit jednoduchou elektronickou přihlášku.
Platební podmínky.

Sdílejte na: