Kurz: vytváření „Kruhu přátel“ – podpora vrstevnických vztahů

Kruh přátel (Circle of friends) je nástrojem k podpoře inkluze – podporuje začleňování dětí s potížemi v učení do běžného školního prostředí. Funguje na principu cíleného/záměrného budování vztahů okolo žáka, který je náchylný k vyčleňování z třídního kolektivu z důvodů postižení, odlišnosti nebo protože se zrovna vyrovnává s osobní krizí ve svém životě.

Nebudujeme žádné komplexní psychologické teorie, stavíme na jednoduchém principu, že to, na čem nejvíc záleží, jsou vztahy. Kruh přátel mobilizuje spolužáky – vrstevníky žáka s potížemi v učení, podporuje je a zapojuje do řešení problémů.

Již po osmé máte možnost zažít profesionálně vedený seminář s anglickými lektory Derekem Wilsonem a Colinem Newtonem z nottinghamské organizace Inclusive Solutions. Během kurzu se seznámíte s nástrojem Kruh přátel, naučíte se jej vytvářet a především využívat.

Důležité informace

Kurz se uskuteční 22. 10. 2018 ve Velkém sále na PedF UK (Magdalény Rettigové 4, Praha 1).

Na kurzu se naučíte, jak kruh okolo dítěte s potížemi sestavit, koho využít, jak ho motivovat. Užijete si a zažijete multimediální workshop, který ve vás probudí mnoho výzev, pobaví vás a dotkne se vašich emocí. Kruh přátel je pro nás pro všechny, pro život … a funguje!

Kurz je vhodný zejména pro učitele prvního a druhého stupně základních škol, asistenty pedagoga, speciální pedagogy, poradenské pracovníky a psychology pracující ve školství.

Poplatek za jednodenní kurz je 1 600 Kč. Na kurzu bude zajištěno tlumočení do češtiny a účastníkům bude vystaven doklad o účasti na kurzu.

Kurz je akreditovaný MŠMT ČR pod č.j. MSMT – 22547/2017-1-934.

Lektoři jsou přední britští odborníci v oblasti inkluzívního vzdělávání, pánové Colin Newton a Derek Wilson z organizace Inclusive solutions.

Kurz proběhne ve spolupráci s katedrou speciální pedagogiky PedF UK.

Přihláška

Pro přihlášení na kurz stačí vyplnit jednoduchou elektronickou přihlášku.
Platební podmínky.

Zkušenosti lektorů – Colin Newton a Derek Wilson:

Přes 15 let podporujeme využívání metody Kruhu přátel v různých základních a středních školách ve Velké Británii a velmi často s úspěšnými výsledky. Obrovská výhoda metody je, že je časově úsporná a nenáročná pro pedagogy. Zásadní práci v řešení problémů odvedou sami vrstevníci – spolužáci, nikoli dospělí. Role pedagoga je se s Kruhem přátel (včetně žáka, kvůli kterému je kruh vytvořen) sejít a strávit s ním 20 – 30 minut týdně. V počátečních fázích setkávání pedagog skupinu vede/facilituje  k dosažení pozitivního výsledku v řešení problému. Postupem času se kruh do značné míry stává soběstačným, poskytuje podporu žákům s potížemi bez pravidelné potřeby vstupu dospělých. Výsledky procesu jsou viditelné velmi rychle –  pokud se kruh pečlivě naplánuje a facilitátor je o vhodnosti metody přesvědčen.

Metodika Vytváření Kruhů přátel

V květnu 2013 vydal Rytmus metodiku Vytváření Kruhů přátel, o vzájemné podpoře vrstevníků a inkluzi, kterou si účastníci kurzu budou moci pořídit za zvýhodněnou cenu 200 Kč.

O metodice a o Kruhu přátel se více dočtete zde: http://www.rytmus.org/clanek/metodika-vytvareni-kruhu-pratel

Sdílejte na: