La puerta

Cílem projektu bylo vytvořit funkční spolupráci mezi Domovem sv. Rodiny (domovem pro osoby se zdravotním postižením) a o.s. Rytmus, které zajišťuje sociální rehabilitaci metodou podporovaného zaměstnávání lidem se zdravotním postižením.

Průběh projektu byl rozdělen do několika důležitých aktivit:
Podporované zaměstnávání

V rámci projektu byla služba podporované zaměstnávání nabídnuta obyvatelům Domova sv. Rodiny. Celkem na tuto nabídku reagovalo 10 lidí. Z nich 4 našli v průběhu projektu práci na běžném trhu práce (na pozicích: uklízeč a uklízečka ve sportovním centru, třídění odpadu a úklid v restauraci, pomocná vychovatelka v mateřské škole), 1 slečna v době ukončení projektu byla ve stadiu, kdy hledala práci. Dalších 5 lidí pak ukončilo svou účast ve službě předčasně. Důvodem předčasného ukončení projektu byla většinou obava opatrovníků z přechodu z chráněného prostředí Domova do nechráněného prostředí pracoviště.
Pracovní terapeutky z Domova sv. Rodiny spolupracovali na individuálních plánech jednotlivých lidí a zajišťovaly doprovody k zaměstnavatelům a na konzultace do Rytmusu. Obecným úkolem těchto členů realizačního týmu byl nácvik sociálních dovedností, nácvik samostatného cestování. Pracovní terapeutky také zajišťovaly prohlubování dovedností získaných na kurzech, kterých se obyvatelé Domova účastnili, např. práce na počítači.

Rekvalifikační kurzy pro lidi se zdravotním postižením
V prvním roce projektu byly kurzy nabízeny pouze obyvatelům Domova sv. Rodiny. v této době proběhly celkem 2 běhy kurzu „Obsluha PC“.
Na počátku druhého roku projektu byla rozšířena cílová skupina této aktivity a kurzy byly nabídnuty širšímu spektru lidí. Byla realizována individuální výuka dovedností na PC a další kurzy: První pomoc, Všeobecný přehled, Hospodaření s penězi, Hovorová angličtina.
Celkem se těchto kurzů zúčastnilo 17 lidí.

Vzdělávaní pracovníků Domova sv. Rodiny
Tato aktivita byla realizována ve spolupráci s externím dodavatelem, jímž byl QUIP – Společnost pro změnu. Prvním krokem této aktivity byla konzultace k míře naplňování standardů kvality sociálních služeb v Domově, jíž provedla zkušená inspektorka. Na základě této konzultace byla upřesněna nabídka vzdělávacích akcí v Domově sv. Rodiny.

Během projektu se uskutečnily tyto vzdělávací akce:
 • Metodické vedení
 • Bazální stimulace I a II
 • Standardy kvality sociálních služeb
 • Supervize
 • Problémové chování
 • Právní problematika poskytování sociálních služeb
 • Alternativní a augmentativní komunikace Způsobilost k právním úkonům
 • Fyzioterapie
 • Vnitřní normy
 • Asistivní technologie
 • Tvůrčí dílna individuálního plánování
 • Efektivní učení
 • Psychiatrické minimum
 • Individuální plánování I a II
 • Práce s rizikem

Pořádání osvětových akcí pro rodiče a opatrovníky
Cílem této aktivity bylo seznámit rodiče či zákonné zástupce s průběhem poskytování služby, s tím jak vypadá podpora na pracovišti, jak jsou ošetřena rizika při přechodu do nechráněného prostředí pracoviště. Další z důležitých bodů, který byl v popředí zájmu opatrovníků, ale i zaměstnanců Domova sv. Rodiny je ošetření odpovědnosti při práci u zaměstnavatele. Během projektu se uskutečnily individuální schůzky s rodiči nebo opatrovníky uživatelů služby podporované zaměstnání, projekt byl prezentován na výroční schůzce všech rodičů. Proběhl také seminář o službách o.s. Rytmus, na který byli pozváni rodiče a opatrovníci obyvatel Domova.

Celkem bylo podpořeno:
 • 10 obyvatel Domova sv. Rodiny formou služby podporované zaměstnávání
 • 14 obyvatel Domova sv. Rodiny formou podpory pracovních terapeutek v Domově
 • 31 lidí s potížemi v učení formou kurzů
 • 12 pracovníků o.s. Rytmus a 43 pracovníků Domova sv. Rodiny
Sdílejte na: