Zpět do komunit

Začátkem ledna 2013 se v Rytmusu rozběhl nový projekt s názvem Zpět do komunit. Projekt podpořený nadací Open Society Fund se zaměří na situaci dětí se zdravotním postižením žijících v ústavech / domovech pro osoby se zdravotním postižením a na úroveň vzdělání, které je jim poskytováno.

Projekt vychází ze zjištění, že ne všechny děti s postižením mají zajištěn přístup ke vzdělání. Vzdělávání je často realizováno zcela mimo školský systém, přímo v zařízeních, kde jsou zřizovány „školičky“ nebo detašované třídy speciálních škol. Mnoho dětí je vzděláváno „individuálně“ a počty hodin výuky (nikoli pouze v klasickém pojetí, tedy čtení, psaní atd., ale jakéhokoli rozvoje) neodpovídají jejich potřebám. Rytmus se rozhodl tuto situaci zmapovat minimálně ve třech krajích ČR a na tento fakt upozornit.

Součástí projektu je také vytvoření koordinačních plánů pro 20 dětí z těchto zařízení, které by jim umožnily zařazení do místní mateřské nebo základní školy. Začlenění dětí do místních školských zařízení snižuje stigma z umístění do zařízení, přispívá k naplňování rovného přístupu ke vzdělávání a do jisté míry pomáhá prolomit izolaci od vrstevníků.

V rámci projektu se plánuje rovněž druhé kolo kurzu pro rodiče „Kdo, když ne Vy“, který byl s úspěchem realizován minulý rok, a jehož cílem bylo poskytnout rodinám dětí se zdravotním postižením informace a praktické zkušenosti, které mohou využít při obhajibě práv svých dětí.

Doba trvání projektu: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014

Kontaktní osoby:

Pavla Baxová pavlab@rytmus.org 
Vlaďka Kršková vladislava.krskova@rytmus.org
David Rygel david.rygel@rytmus.org

 

 

Sdílejte na: