Na Ministerstvu práce a sociálních věcí vytvořili pracovní místo pro člověka s postižením

Od února letošního roku pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí na pražském Andělu Martina, mladá žena s mentálním postižením. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby vláda už v roce 2015 nepřijala Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, kterým se zavázala podporovat zaměstnávání na ministerstvech a v dalších úřadech státní správy.

Zdlouhavé vyjednávání o pracovním místě s happyendem

Vytváření jedné pracovní pozice pro člověka se zdravotním postižením (OZP) trvalo na ministerstvu celých 17 měsíců. Pracovníci Rytmusu, kdysi zareagovali na nabídku práce. Ze zaměstnání v té době nic nebylo, zato se povedlo společně uspořádat Snídaně pro společenskou odpovědnost pro zástupce státní správy a později i pro zástupce firem na půdě ministerstva. Ve spolupráci s firmou AVAST, kde už zkušenost se zaměstnáváním lidí s postižením mají, zrealizoval Rytmus pro zaměstnance ministerstva dva workshopy na téma vytváření pracovních míst a zaměstnávání OZP. A pak už zbýval jen krůček k tomu přijmout Martinu, prozatím tedy na Dohodu o provedení práce.

Skenování, skartování a třídění dokumentů

S pomocí Rytmusu Martina vystřídala v minulosti už pět zaměstnání. Vzhledem k jejímu postižení je pro ni obtížné samostatně vyhledat vhodné pracovní nabídky, chodit na pohovory a práci si bez potíží osvojit. Momentálně využívá Martina na pracovišti asistenci, to aby si osvojila nové úkoly a mohla práci zastávat samostatně. Její pracovní náplň tvoří hlavně pomocná administrativa. Skenuje, třídí dokumenty, zakládá je do archivu nebo skartuje. Kromě toho připravuje zasedací místnosti, chodí na nákupy, chystá občerstvení a stará se o interní knihovnu.

Martiny kolegyně Petra Kottová, která jí práci zadává a kontroluje, říká: „V únoru 2017 byl náš tým rozšířen o další zaměstnankyni Martinu. Martina je specifická v tom, že spolu s ní nastoupil i další člověk, který ji v rámci podporovaného zaměstnávání pomáhá správně a rychle se vpravit do pracovních činností. Přes prvotní rozpačité postoje mnohých kolegů, se Martina etablovala velmi rychle a stala se nedílnou součástí našeho pracovního týmu. Je skutečnou pomocí v přípravě občerstvení na komise, při přípravě zasedacích místností před konzultacemi, při archivaci, skartaci a dalších činnostech, které z různých důvodů odkládáme na později. Martina si navíc práci hledá sama a často nás překvapuje, co všechno se dá vylepšit, zpřehlednit a upravit. Co nás překvapilo nejvíce, je její humor a přístup k životu, který je příjemným rozptýlením v běžném dni unaveného úředníka.“

 

Sdílejte na: