S plněním povinného podílu se nabízí šance obohatit tým a stát se společensky odpovědnou firmou

Od roku 2004 mají firmy povinnost podílet se na aktivní politice zaměstnanosti a podporovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Zákon o zaměstnanosti firmám nad 25 zaměstnanců nabízí tři možnosti, jak povinný podíl naplnit.

Jednak mohou zaměstnávat lidi v pracovním poměru, pak mohou využít tzv. náhradní plnění a odebírat produkty od sociálních firem anebo musí odvádět peníze do státního rozpočtu. Možnosti se vzájemně nevylučují a mohou být kombinovány.

Možnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením je v zákoně uvedena hned na prvním místě a má to své opodstatnění. Nejvíce tak podporuje vyrovnávání příležitostí na trhu práce a právě lidé s postižením jsou jednou z nejohroženějších skupin. Finanční výhody ze zaměstnávání jsou už známé, firmy mohou uplatnit slevu na dani a v online daňové kalkulačce lze zjistit, o jakou částku jde. Méně se ale mluví o tom, jak může přítomnost člověka s postižením přispět ke zlepšení vzájemných vztahů na pracovišti. Z dlouhodobé zkušenosti a reakcí zaměstnavatelů vyplývá, že s člověkem s postižením postupně přichází i rozptýlení obav z jinakosti, projevuje se větší shovívavost, respekt k potřebám druhých a empatie. A komu by se v přátelském a rozmanitém prostředí nepracovalo lépe?

Firmám, kde si se zaměstnáváním lidí s postižením nevědí rady, můžeme v Rytmusu pomoci v Podporovaném zaměstnávání. Naši zkušení konzultanti vás zorientují v legislativě, pomohou s vytvořením pracovního místa, náborem a postarají se o asistenci. S lidmi s postižením jsme v kontaktu a můžeme doporučit vhodného kandidáta. To může do značné míry firmám ušetřit další síly a náklady. A jako bonus mohou zaměstnavatelé, kteří dávají stejnou šanci na práci i těm nejohroženějším, vyniknout jako společensky odpovědná firma.

Sdílejte na: