Na zkušené v Austrálii

V rámci projektu Erasmus+ jsem vycestovala do Austrálie na zkušenou a za inspirací (ale o tom již jistě víte), jak hledat práci pro mladé lidi se znevýhodněním. Mě a dalších x lidí z branže hostila organizace Epic Assist v Brisbane.

První co mě zaujalo, je velikost této neziskové organizace, která čítá cca 500 zaměstnanců a působí po celém východním pobřeží Austrálie. Je možné, že neziskovka má tolik zaměstnanců? Je a to díky systému financování služeb zaměstnanosti. Stát nedává dotace na zjištění služby, jako je tomu u nás, ale přispívá přímo na člověka. Funguje zde tzv. hvězdičkový systém dle úspěšnosti při hledání práce.

Měla jsem možnost vidět práci konzultantů, specialisty na hledání práce a systém vykazování práce v rámci tzv. job shadowingu.  Během tréninku jsme byli seznámeni s marketingovými a PR nástroji, managementem změny, náborem a zaškolením nových pracovníků atd.

Co mě na Epic Assist zaujalo?

Především to, že pracovníci organizace musejí najít zaměstnání člověku s postižením do 13 týdnů a to se jim také daří. A když to místo najdou, nezapomenou si úspěch připomenout a společně se zaradovat. V Epic Assist hojně využívají sociálních médií pro PR organizace, mají na to celé oddělení. Fascinoval mě také projekt MICAH PROJECT INC, který je zaměřen na tzv. „Housing first“. Je zaměřen na práci s bezdomovci, kde prvotní je najít bydlení a pak až řešení dalších sociálních překážek při znovuzapojení člověka do běžného života.

Co s tím dál?

Čekají nás v Rytmusu v týmu Podporovaného zaměstnávání nové výzvy a oslavy úspěchu a o tom vás budeme informovat. Co můžu nabídnout vám čtenářům z jiných organizací? Na základě této inspirace budeme pořádat jednodenní kurz v rámci projektu “Capacities of youth workers on the field of youth employment services”, kterého jsme součástí. O termínu a přesné náplni vás budu informovat. Kontakty na zájemce o tento kurz již sbírám na e-mailu: jbrezinova@rytmus.org.

Sdílejte na: