Pomáháme u soudů s navrácením svéprávnosti

Paní Zdena S., které pomáháme v rámci služby PSB v Karlovarském kraji, se v roce 2014 rozhodla, že by chtěla získat svou svéprávnost zpět. Chtěla využít možnosti sepsat tzv. Smlouvu o nápomoci se svým podpůrcem, jak umožňuje nový Občanský zákoník (§45 až §48).

V rozhodování o tom, zda u soudu podat návrh na vrácení svéprávnosti a sepsat Smlouvu o nápomoci, jí pomohla naše case manažerka Jana Janů. Paní Zdeně vysvětlila, jak bude celé soudní řízení probíhat a co to bude pro paní Zdenu znamenat, pokud by jí soud svéprávnost vrátil, ale také pokud rozhodne v její neprospěch. Na základě těchto informací se paní Zdena rozhodla uzavřít Smlouvu o nápomoci. Case manažerka Jana Janů je Zdeně po celou dobu k dispozici a je jí oporou.

S paní Zdenou bylo tedy roku 2014 zahájeno soudní řízení v Karlových Varech ve věci prošetření svéprávnosti. Nejenže soud paní Zdeně nevyhověl, ale omezil jí v právech i tam, kde to nebylo vůbec nutné. Pro paní Zdenu to byl šok, nelíbilo se jí jednání soudu, který ani nezjišťoval její skutečné schopnosti a dovednosti. Rozhodnutí vydal pouze na základě posudku a doporučení soudního znalce v oboru psychiatrie, což podle Občanského zákoníku není možné.

Jelikož paní Zdena nebyla s rozsudkem spokojená, neváhala a odvolala se ke Krajskému soudu v Plzni. V té době se jejího případu ujal právník Jan Strnad ze společnosti Quip, který byl ochoten paní Zdenu dobrovolně zastupovat. Panu Strnadovi tímto za jeho pomoc a podporu děkujeme.

Krajský soud v Plzni bohužel odvolání nevyhověl a potvrdil rozsudek karlovarského soudu.

Paní Zdena, ale ve svém boji nepolevila a rozhodla se, že podá dovolání k Nejvyššímu soudu. K tomu řekla: „Nedělám to jen kvůli sobě, ale i kvůli ostatním, kteří se dostanou do stejné situace.

Nejvyšší soud uznal všechny námitky paní Zdeny a pochybení soudů. Rozsudek zrušil s tím, že je Krajský soud v Karlových varech povinen sjednat nápravu a jednat podle platného práva. Rozsudek Nejvyššího soudu byl vydán v Brně 29. 11. 2017.

Nyní paní Zdena čeká na nový rozsudek a věří, že tentokrát jí bude vyhověno. Rozhodnutí by mělo padnout nejpozději do března 2019. Pokud to dobře dopadne, bude se paní Zdena moci vdát a žít s Jaroslavem svobodný život.

Sdílejte na: