Sebeobhájci pomáhají přírodě

První březnový víkend se sebeobhájci Martina Hronová a Tomáš Baxa spolu s dalšími dobrovolníky účastnily tradičního Brontosauřího Budkování. Sebeobhájci dlouhodobě pomáhají přírodě a věnují se tomu i v letošním roce. Budkováním odstartovali letošní akce pro přírodu.

Co je to Budkování?

V pražských parcích vyvěšují dobrovolníci ve spolupráci s organizací Brontosaurus ptačí budky. Pravidelně se o ně pak starají. Budky jsou náhradou za staré vykotlané stromy, kterých v parcích moc není a běžně slouží jako přirozená hnízdiště ptáků. O budky je třeba se starat, čistit je a opravovat. To se dělá na akci Budkování. Vyčištěním budky se výrazně zvyšuje šance, že v ní ptáci zahnízdí. Jsou to hlavně sýkory, lejsci, rehkové, brhlíci nebo vrabci.

Martina nám podrobněji popsala celou akci:

Budka se sundá, zkontroluje a vyčistí. Po zimě v ní může být třeba vosí hnízdo, peří, výkaly…

Když je budka rozbitá, odnese se na stanoviště, kde se buď opraví, nebo vymění za novou. O všem, co se s budkou děje, se píše zápis. Proto má každá budka svoje číslo. 

Akce se zároveň účastní ornitolog, ten odchytává a kroužkuje ptáky.

Na akci nás bylo celkem šest skupin, každá skupina dostala plánek jedné lokality – místa, kde kontroluje budky. Na plánku bylo napsáno, jestli je budka obydlená, nebo ne. Polovina ptáků se do budek totiž vrací. Takže pokud jsou obydlené, tak je nečistíme, aby měli ptáci klid na nošení trávy a větviček na přípravu a zabydlení hnízda. Setkání bylo spojené se soutěží v poznávání ptáků a dostali jsme různé materiály o tom, jak ještě ptákům můžeme pomáhat. 

Výměna budek vyžaduje spolupráci celé skupiny a nástroje – třeba špachtli na čištění nebo páčidlo na sundání budky. Každý ze skupiny dělá něco. Někdo sundává, někdo drží žebřík, někdo čistí a cestou sbíráme odpadky. 

Více o starších ročnících Budkování najdete zde.


Pomoc přírodě a klimatická změna jsou také jedním z témat projektu B4 – Boření bariér a stavění mostů. Budkování a další podobné akce na pomoc přírodě jsou příkladem konkrétních činů občanské angažovanosti.

 
 
Sdílejte na: