B4 Boření bariér a stavění mostů

Cílem projektu je zvýšit povědomí mladých dospělých lidí s mentálním postižením (18 až 30) o jejich právech a společných sociálních otázkách (tématech) s cílem posílit jejich aktivní občanství a občanskou angažovanost. Tedy jak se z příjemců pomoci stát aktivními občany.

Díky projektu vznikne databáze zdrojů pro tato témata, mezinárodní síť organizací a 2 kurzy. Jeden zaměřený na lidi s postižením, druhý na jejich podporovatele.

Aktualizace květen 2022: V dubnu proběhlo online setkání pro pedagogy k inspiraci pro vzdělávání mladých dospělých s mentálním postižením na témata: Mír, Lidská Práva, Práva lidí s mentálním postižením, Pomoc planetě a přírodě, Cíle udržitelného rozvoje, Genderová rovnost a další. Na setkání jsme prezentovali průběžné výstupy z projektu B4. Pedagogy zaujala zejména Databáze výukových materiálů na daná témata.

Projekt a jeho témata jsme také prezentovali a diskutovali s lidmi s mentálním postižením na setkání Sebeobhájců v Praze. Sebeobhájce zaujala chystaná aplikace k porozumění a studiu témat občanství, kterou kolegové připravují v Turíně. Do aplikace přispěli svými praktickými tipy, jak se občansky angažovat.

Na konci dubna jsme na webu projektu zveřejnili další výstupy:

 • Metodická příručka „Globální občanství a občanská angažovanost pro mladé dospělé s mentálním postižením“ v 6 jazykových verzích. Česká verze zde.
 • Dostupný už je také online kurz o tématech globálního občanství a občanské angažovanosti.

Aktualizace listopad 2021: Projekt je ve své polovině. Podařilo se již zveřejnit databázi elektronických zdrojů iTools neboli iNástroje v 6 jazycích. Materiály se věnují tématům:
 • Lidská práva,
 • Práva lidí s mentálním postižením,
 • OSN,
 • Agendě 2030 tedy Cílům udržitelného rozvoje,
 • Povědomí o životním prostředí,
 • Genderové rovnosti,
 • Mírovému a spravedlivému prostředí.
Materiály byly vybírány tak, aby byly použitelné pro vzdělavatele lidí s mentálním postižením (sociální pracovníky, lektory, trenéry a učitele speciálního vzdělávání…) a také přímo pro lidi s mentálním postižením. Některé jsou ve snadném čtení nebo snadno srozumitelné podobě. V současné době dokončujeme online kurz v platformě Moodle a příručku.
 
Obojí zaměřené na stejná témata a cílené pro vzdělavatele lidí s mentálním postižením. Kurzem již prošlo 14 prvních účastníků napříč EU (Itálie, Maďarsko, Chorvatsko, Španělsko a Česká republika). Na konci listopadu se projektoví partneři i účastníci kurzu sešli v Praze.
 
Na 3 denním kurzu se pomocí workshopů, diskuzí a sdílení dobrých praxí věnovali všem projektovým tématům s cílem umožnit lidem s mentálním postižením být aktivními občany.
 
Na jaře nás čeká kurz přímo pro mladé lidi s mentálním postižením v italském Turíně.
 

Partneři projektu:

 • Rytmus (Prague, Czech Republic)
 • Il sogno di una cosa-ONLUS (Turin, Italy)
 • Sevilla Down (Seville, Spain)
 • Croatian Down Síndrome (Zagreb, Croatia)
 • Hungarian Down Foundation (Budapest, Hungary)
 • Prodis (Madrid, Spain)
 • Pablo de Olavide University (Seville, Spain)

Sociální média projektu: