B4 Boření bariér a stavění mostů

Cílem projektu je zvýšit povědomí mladých dospělých lidí s mentálním postižením (18 až 30) o jejich právech a společných sociálních otázkách (tématech) s cílem posílit jejich aktivní občanství a občanskou angažovanost. Tedy jak se z příjemců pomoci stát aktivními občany.

Díky projektu vznikne databáze zdrojů pro tato témata, mezinárodní síť organizací a 2 kurzy. Jeden zaměřený na lidi s postižením, druhý na jejich podporovatele.

Partneři projektu:

  • Rytmus (Prague, Czech Republic)
  • Il sogno di una cosa-ONLUS (Turin, Italy)
  • Sevilla Down (Seville, Spain)
  • Croatian Down Síndrome (Zagreb, Croatia)
  • Hungarian Down Foundation (Budapest, Hungary)
  • Prodis (Madrid, Spain)
  • Pablo de Olavide University (Seville, Spain)