V Tranzitním programu společně plánujeme, aby přechod do dospělosti byl co nejplynulejší.

Období přechodu do dospělosti bývá nelehké pro všechny rodiče. V Tranzitním programu můžeme společně hledat odpovědi na otázky, které přicházejí s dospíváním vaší dcery nebo syna s postižením.

Co Tranzitní program přináší?

Společnými silami můžeme pracovat na významném tématu, kterým je profesní směřování vašich dětí. Pomocí praxí a nácviku dovedností se budeme soustředit na přípravu na budoucí pracovní uplatnění vašich dětí (práce na běžném trhu práce, orientace v dalších možnostech, téma dobrovolnictví).

Naší snahou je mít co nejvíce na zřeteli potřeby, zájmy a preference každého. Proto využíváme metodu Plánování zaměřené na člověka.

Sdílejte na: