Školou vše začíná. Přechod ze školy do práce a do dospělého života je velkým úkolem, který stojí nejen před mladými lidmi s postižením.

Jako učitelé a vychovatelé máte zájem o uplatnění svých studentů. V Tranzitním programu nabízíme podporu při osamostatňování a při hledání profesního uplatnění studentů. Jde nám o efektivní využívání znalostí a dovedností osvojovaných ve škole v každodenním i pracovním životě.

Co vám nabízíme?

  • Zajištění individuálních praxí na běžném trhu práce pro studenty vaší školy 1 až 2 krát v týdnu na 3 až 4 hodiny denně.
  • Propojení náplně praxí s výukou ve škole.
  • Spojení sil při uskutečňování představ vašich studentů o jejich budoucnosti a profesním zaměření.
  • Společné plánování s rodiči a blízkými studentů při získávání pracovních a sociálních dovedností.


Školy, se kterými spolupracujeme:

Praha

Brno

Karlovarský kraj

Sdílejte na: