Spolupráce studentů z praktické školy Lyceum a PedF UK pokračovala i ve šk. roce 2018/2019

Při příležitosti Týdne pro inkluzi 2018 odstartovala podzimní schůzka sérii čtyř setkání studentů konaných v průběhu školního roku 2018/2019.

Spolupráci jsme tentokrát zahájili symbolicky, v rámci osvětové akce Týden pro inkluzi 2018. Tématem prvního setkání bylo Jak zlepšit životní prostředí ve městě? Studenti společně vytipovali čtyři základní oblasti (sucho, smog, problematika odpadu a znečištění vodních toků), kterým se následně ve skupinkách podrobně věnovali. O své závěry se následně s ostatními studenty podělili formou prezentace.

Druhé setkání proběhlo 28. listopadu v praktické škole Lyceum na pražském Břevnově. Celá akce proběhla v příjemné atmosféře, kdy studenti společně sdíleli zkušenosti získané na praxích v rámci Tranzitního programu. Zajímavou součástí programu byly prezentace praxí studentů Radima z Botanické zahrady a Mikuláše, který absolvoval praxí již několik (v Záchranné stanici zvířat v Jinonicích, ve firmě Videotech a v truhlárně Nanovo).

Třetí, poslední setkání v kalendářním roce 2018 proběhlo 12. prosince opět v prostorách Lycea a tématem bylo asistování lidem se zdravotním postižením. Studenty jsme seznámili s tím, jak asistence probíhají a jaký je jejich smysl. Studenti rozdělení do dvojic si vylosovali úkoly a vyzkoušeli, jaké to je někomu asistovat i to, jak asistence vypadá z pohledu uživatele služby. V závěru společně sdíleli své dojmy, postřehy a zkušenosti.

Sérii uzavřelo poslední setkání studentů, uskutečněné 9. ledna 2019 na Pedagogické fakultě. Tématem byl volný čas a jeho využití. Každý sám za sebe sepsal, co rád ve volném čase dělá. Na základě toho se studenti ve tříčlenných skupinách vymýšleli, jak záliby zužitkovat v práci, tak aby každý mohl dělat, co má rád a co ho baví. Všem se setkání moc líbilo.

Úspěšně se podařilo propojit téma volného času s tím, co by studenti mohli do budoucna dělat, jak si volit praxi či práci podle toho, co je baví. Studenti si pochvalovali práci ve skupinách a setkání pro ně bylo obohacující a inspirativní.

Štěpán Matuška, pracovní konzultant Tranzitního programu, hodnotí proběhlá setkání slovy: „Jsme moc rádi, že tato dlouhodobá spolupráce přináší zajímavé zkušenosti oběma zapojeným skupinám studentů, rozvíjí jejich schopnosti i znalosti a posouvá je v životě dál. Už teď se těšíme na další podzim, kdy bude spolupráce v podobném duchu opět pokračovat.“

„Máme radost, že se i letos podařilo navázat na předchozí ročníky úspěšné spolupráce s kolegyněmi a kolegy z Tranzitního programu Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., díky kterým se studentky speciální pedagogiky mohou setkávat se studenty z Lycea – Praktické školy. Pro naše studentky je to jedinečná příležitost poznat skupinu mladých lidí s postižením, ve velmi neformální a přátelské atmosféře, a v rovině osobního kontaktu lépe porozumět jejich vidění světa,“ uzavírá PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Sdílejte na: